r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement debatteert over vaccins en behandelingen tegen Covid-19

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020.

Hoe de EU de ontwikkeling van Covid-19-vaccins en -behandelingen kan accelereren is onderwerp van debat met Eurocommissaris Schinas en het Kroatische voorzitterschap, op donderdag.

De EU en de lidstaten werken nauw samen in de race om veilige en doeltreffende vaccins tegen Covid-19 te vinden. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een profylactisch vaccin om de ziekte te voorkomen en een therapeutisch vaccin voor de behandeling. Er worden momenteel versnelde wetgevingsprocedures ontwikkeld zodat de benodigde vergunningen voor het op de markt brengen van veilige, effectieve en hoogwaardige corona-gerelateerde geneesmiddelen zo snel mogelijk kunnen worden verleend.

Op 4 mei heeft de EU de "Coronavirus Global Response " donorconferentie georganiseerd, waarbij 7,4 miljard euro werd opgehaald om onderzoek naar vaccins, diagnostiek en behandelingen tegen het virus een impuls te geven.

Op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur debatteren de leden van het Europees Parlement over de huidige ontwikkelingen. Naar verwachting zullen zij zich ook buigen over de vraag hoe ervoor te zorgen dat essentiële en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar zullen zijn.

Petra De Sutter (Groen/De Groenen/VEA), voorzitter van de EP-commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en plaatsvervangend lid van de EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) neemt deel aan het debat.

U kunt het plenaire debat volgen en terugkijken via EP Live en EbS+.

Debat: Donderdag 14 mei 14:30 - 15:30 uur.

Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie


Terug naar boven