r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie daagt Cyprus, Nederland en Portugal voor Hof wegens niet-aangepaste wegvervoersregisters

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020.

De Commissie heeft besloten om Cyprus, Nederland en Portugal voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat zij hun registers van wegvervoersondernemingen niet hebben aangepast. Alle lidstaten moesten de koppeling tussen hun eigen registers en de herziene European Registers of Road Transport Undertakings (ERRU) ten laatste op 30 januari 2019 hebben aangepast, zoals voorgeschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/480 van de Commissie.

Via de ERRU kunnen de lidstaten informatie uitwisselen over wegvervoersondernemingen die in de EU zijn gevestigd. Het is een essentieel instrument om naleving van de EU-wetgeving en eerlijke concurrentie tussen ondernemers in de wegvervoerssector te waarborgen.

Omdat Cyprus, Nederland en Portugal hun koppelingen niet binnen de wettelijke termijn hebben aangepast, heeft de Commissie beslist om de zaken voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

De Commissie heeft een EU-inbreukprocedure tegen de drie landen ingeleid met een aanmaningsbrief aan de nationale instanties in juli 2019, gevolgd door een met redenen omkleed advies in november 2019.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft regels vastgesteld voor de koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoersondernemingen via het ERRU-systeem (European Registers of Road Transport Undertakings), dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. Voor de invoering van een nieuwe en verbeterde versie van de ERRU moeten de lidstaten hun nationale systemen aanpassen.

Die upgrade moest beginnen met voorafgaande tests als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de verordening, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1440 van de Commissie. De genoemde lidstaten hebben de voorafgaande tests niet uitgevoerd, waardoor hun nationale systemen niet zijn aangepast aan de nieuwe versie van de ERRU.

Meer informatie

Zie INF/20/859 voor de voornaamste beslissingen van het inbreukenpakket voor mei 2020.

Zie MEMO/12/12 voor algemene informatie over inbreukprocedures.


Terug naar boven