r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hongaarse Covid-19-noodmaatregelen: EP wil sancties en stopzetten van betalingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020.

De democratie en grondrechten in Hongarije worden bedreigd, zegt een meerderheid van de EP-leden. De Commissie en de Raad moeten de Hongaarse burgers en de rechtsstaat beschermen.

In een debat met de vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourová en het Kroatische voorzitterschap van de EU benadrukte een meerderheid van de sprekers dat de noodmaatregelen die de Hongaarse regering heeft genomen om de Covid-19-pandemie te bestrijden, waaronder de afkondiging van een noodtoestand voor onbeperkte duur, niet in overeenstemming zijn met de EU-wetten. De EP-leden waarschuwden voor het toenemende risico van uitholling van de democratie.

Verschillende Europarlementariërs riepen de Europese Commissie op om het onderzoek naar de wetswijzigingen af te ronden en inbreukprocedures te starten. Zolang Hongarije de rechtsstaat niet respecteert kan het ook geen EU-financiering ontvangen in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten en het EU-herstelplan, benadrukten zij. De parlementsleden hadden ook kritiek op de passieve houding van de Raad en eisten dat de door het Parlement in gang gezette artikel 7-procedure wordt doorgezet.

Een aantal EP-leden verdedigden de besluiten van een democratisch gekozen parlement in Hongarije en vergeleken de uitzonderlijke maatregelen die in het land zijn genomen met die van andere EU-lidstaten, zoals Frankrijk of Spanje.

Achtergrond

In de resolutie van 17 april heeft het Europees Parlement al verklaard dat “Beslissingen in Hongarije om de noodtoestand voor onbepaalde tijd te verlengen, om de regering bij decreet te machtigen te regeren en om het toezicht van het Parlement in te perken, volledig onverenigbaar zijn met de Europese waarden.",

De leden van het Europees Parlement benadrukten dat alle maatregelen die worden genomen in verband met Covid-19 “in overeenstemming moeten zijn met de rechtsstaat, strikt evenredig moeten zijn [...], duidelijk verband moeten houden met de huidige gezondheidscrisis, beperkt in de tijd moeten zijn en aan regelmatige controles moeten worden onderworpen."

U kunt het debat hier terugkijken.


Terug naar boven