r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: gemeenschappelijke aanpak voor veilige en efficiënte mobiele traceringsapps in de hele EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020.

Wat is een contacttracerings- en waarschuwingsapp?

Een contacttracerings- en waarschuwingsapp wordt vrijwillig geïnstalleerd en gebruikt om gebruikers te waarschuwen wanneer zij gedurende een bepaalde tijd in de nabijheid zijn geweest van iemand die heeft gemeld positief op COVID-19 te hebben getest. In het geval van een waarschuwing kan de app relevante informatie van gezondheidsinstanties geven, bijvoorbeeld advies om een test te ondergaan of tot zelfisolatie over te gaan, en met wie u contact kunt opnemen.

Waarom hebben we deze apps nodig?

Contacttracering is samen met testen en isolatie essentieel om de pandemie onder controle te krijgen. Mobiele tracering is een aanvulling op de traditionele persoonlijke tracering die de volksgezondheidsautoriteiten uitvoeren wanneer zij, meestal via de telefoon, vragen stellen aan patiënten met symptomen om erachter te komen met wie zij de afgelopen 48 uur contact hebben gehad.

Met contacttraceringsapps kunnen zoveel mogelijk potentiële contacten worden gewaarschuwd, waardoor die contacten actie kunnen ondernemen om besmettingsketens te verbreken en er snel voor te zorgen dat het virus niet verder wordt verspreid. Samen met de traditionele tracering en andere maatregelen, zoals meer testen, kunnen vrijwillig geïnstalleerde traceringsapps een waardevolle bijdrage leveren aan de geleidelijke opheffing van lockdownmaatregelen.

Welke richtsnoeren zijn er voor grensoverschrijdende interoperabiliteit?

Het gaat om gemeenschappelijke en algemene beginselen die ervoor zorgen dat traceringsapps zo nodig met elkaar kunnen communiceren, zodat burgers een positieve test kunnen melden of een waarschuwing kunnen ontvangen, ongeacht waar zij zich in de EU bevinden en ongeacht de app die zij gebruiken. De richtsnoeren worden aangevuld met een reeks duidelijke technologische parameters die ontwikkelaars snel kunnen toepassen, in samenwerking met de nationale gezondheidsautoriteiten. De Commissie ondersteunt de lidstaten bij het vinden van de juiste oplossing voor veilige, beschermde en interoperabele contacttraceringsapps in heel Europa, in overeenstemming met de beginselen van de EU-toolbox en de richtsnoeren van de Commissie in verband met gegevensbescherming.

Traceringsapps moeten vrijwillig, transparant, beveiligd en interoperabel zijn en de persoonlijke levenssfeer respecteren. De apps maken gebruik van willekeurige identificatiecodes, maar niet van geolokalisatie of bewegingsgegevens. Alle apps moeten tijdelijk zijn. Ze moeten dan ook buiten bedrijf worden gesteld zodra de pandemie voorbij is. Tevens moeten de apps overal in de EU en op alle besturingssystemen werken. Interoperabiliteit is van cruciaal belang en zorgt ervoor dat nationale traceringsapps grootschalig en vrijwillig in gebruik worden genomen. Dat draagt bij tot de versoepeling van de lockdownmaatregelen en de opheffing van de beperkingen van het vrije verkeer in de hele EU.

Waarom hebben we deze richtsnoeren voor interoperabiliteit nodig?

Door interoperabele apps is het gemakkelijker grensoverschrijdende besmettingsketens op te sporen. Bovendien zijn ze nuttig voor grensarbeiders, het toerisme, zakenreizen en buurlanden. Het vrijwillige en grootschalige gebruik van interoperabele apps kan dienen als ondersteuning voor exitstrategieën, de geleidelijke opheffing van grenscontroles binnen de EU en het herstel van het vrije verkeer.

De lidstaten hebben binnen het e-gezondheidsnetwerk, met steun van de Commissie, overeenstemming bereikt over de richtsnoeren voor interoperabiliteit. De richtsnoeren bevatten de minimumeisen waaraan goedgekeurde apps moeten voldoen om met elkaar te communiceren, zodat individuele gebruikers, ongeacht waar ze zich in de EU bevinden, een waarschuwing kunnen ontvangen als zij gedurende een bepaalde tijd in de nabijheid van een andere gebruiker zijn geweest die positief op het virus heeft getest. De apps moeten bijvoorbeeld de afstand tussen toestellen op dezelfde manier bepalen. Verder moeten gebruikers wanneer zij in een andere lidstaat zijn informatie krijgen in een taal die zij begrijpen.

Welke gegevens deel ik wanneer ik deze apps gebruik?

Zodra de app geactiveerd is, genereert deze een willekeurige identificatiecode (een reeks cijfers en letters). Deze sleutels worden op korte afstand via bluetooth tussen telefoons uitgewisseld. Door die uitwisseling is het mogelijk andere toestellen in de buurt op te sporen waarop een soortgelijke app actief is.

Hoe werken traceringsapps concreet?

U heeft de app op uw telefoon geïnstalleerd. Eventueel moet u enkele registratiegegevens opgeven om de app te starten. Vervolgens staat u toe dat bluetooth wordt gebruikt voor het detecteren in de omgeving. De app maakt tijdelijke sleutels aan die worden gedeeld met andere toestellen waarop een EU-contacttraceringsapp actief is. Als u zich ziek voelt en een positieve diagnose voor COVID-19 krijgt, geeft de volksgezondheidsautoriteit u de mogelijkheid dat via de app te bevestigen. Vervolgens genereert de elektronische contacttracering een waarschuwing voor de mensen met wie u contact hebt gehad. Deze gebruikers worden daarvan op de hoogte gebracht en ze krijgen advies over de te volgen stappen, bijvoorbeeld zelfquarantaine of een test. Ze kunnen ook contact opnemen met de gezondheidsautoriteit. Uw identiteit, uw locatie en het exacte tijdstip van contact worden op dat moment niet bekendgemaakt, en later ook niet. Hetzelfde geldt als een van uw contacten positief test: u wordt op de hoogte gebracht zodat u uzelf en de mensen om u heen kunt beschermen. Het gebruik van de app is vrijwillig. De app wordt aan het einde van de pandemie automatisch gedeactiveerd en het staat u te allen tijde vrij om deze te verwijderen.

In deze infografiek wordt uitgelegd hoe contacttracerings- en waarschuwingsapps over de grenzen heen werken.

Heb ik een internetverbinding nodig om mijn app te gebruiken?

Voor de traceringsfunctie zelf is geen permanente internetverbinding nodig. Er wordt gebruikgemaakt van bluetooth om de nabijheid van andere gebruikers te detecteren en daarvoor is geen internet nodig. De app heeft echter wel mobiel internet of wifi nodig om besmettingsketens te controleren en waarschuwingen te ontvangen, en eventueel voor extra functies.

Wat moeten mensen doen die geen moderne smartphone of helemaal geen smartphone hebben?

De gezondheidsautoriteiten zullen persoonlijke contacttracering blijven doen, vooral bij ouderen en gehandicapten. Dat persoonlijke contact is dan gerichter en efficiënter, omdat de rest van de bevolking met de apps wordt bereikt.

Zullen de lidstaten persoonsgegevens uitwisselen?

De Commissie werkt samen met de lidstaten aan een protocol voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om ervoor te zorgen dat de app van de ene lidstaat in een andere lidstaat werkt, worden bepaalde versleutelde gegevens gedeeld met de server waarop de door de app verzamelde gegevens in die andere lidstaat worden verwerkt. Deze servers moeten onder toezicht staan van de bevoegde nationale autoriteit. Elke app moet volledig voldoen aan de EU-regels voor gegevensbescherming en privacy en moet de richtsnoeren van de Commissie volgen.


Terug naar boven