r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-defensieministers bespraken gevolgen van COVID-19

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020.

EU-defensieministers bespraken gevolgen van COVID-19

Voornaamste resultaten

De EU-ministers van Defensie hielden vandaag een video­conferentie, met als voorzitter de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheids­beleid, Josep Borrell.

De COVID-19-pandemie zal waarschijnlijk leiden tot verslechtering van onze veiligheidsomgeving in de komende jaren, waardoor de behoefte aan sterkere veiligheid en defensie in de EU nog groter wordt.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De ministers bespraken de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor veiligheid en defensie, en met name de cruciale rol van de strijdkrachten bij het ondersteunen van civiele actoren en het verlenen van grensoverschrijdende steun tussen de lidstaten onderling. In dit verband heeft de taskforce die tijdens de vorige videoconferentie van de ministers van Defensie op 6 april is opgericht, nauw samengewerkt met de lidstaten om voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken te zorgen.

De ministers waren het erover eens dat de EU alles in het werk moet blijven stellen om de operationele aanwezigheid op het terrein van haar missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid voort te zetten, en tegelijkertijd de veiligheid van het ingezette personeel te bewaren.

Tevens onderstreepten zij dat de paraatheid en weerbaarheid voor de toekomst moeten worden versterkt door het houden van oefeningen, het opvoeren van de werkzaamheden in verband met cyberveiligheid en het bestrijden van hybride dreigingen, waaronder het intensiveren van de inspanningen om desinformatie tegen te gaan.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en VN-onder-secretaris-generaal voor vredesoperaties Jean-Pierre Lacroix gaven een update over het lopende werk in hun organisaties. Zij spraken met de ministers over samenwerking op defensiegebied bij de aanpak van de COVID-19-crisis.

COVID-19 -Lessen en gevolgen voor EU-veiligheid en -defensie (EDEO)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-FAC-120520

12 mei 2020


Terug naar boven