r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 juni te verlengen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020.

De Commissie heeft de Schengenlidstaten en de geassocieerde Schengenlanden vandaag verzocht de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU nogmaals met 30 dagen te verlengen, tot 15 juni. Enkele EU-landen en geassocieerde Schengenlanden hebben eerste stappen gezet naar versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van de pandemie. De situatie blijft echter zowel in Europa als in de rest van de wereld precair.

Dit betekent dat we de maatregelen die aan de buitengrenzen zijn getroffen om het risico te beperken dat de ziekte zich verspreidt door reizen naar de EU, moeten handhaven. De reisbeperkingen moeten gefaseerd worden opgeheven: zoals wordt benadrukt in de gemeenschappelijke Europese routekaart voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen, moet er een begin zijn gemaakt met de geleidelijke, gecoördineerde opheffing van de controles aan de binnengrenzen, voordat in een tweede fase de beperkingen aan de buitengrenzen kunnen worden versoepeld.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze: “We houden vast aan de doelstelling om de verspreiding van het coronavirus in te dijken door sociale interactie te beperken. Er is in veel Europese landen vooruitgang geboekt, maar wereldwijd is de situatie nog zeer precair. Het is dan ook cruciaal dat versoepelingsmaatregelen geleidelijk worden uitgevoerd en dat de inperkingsmaatregelen niet allemaal tegelijk worden opgeheven.”

Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken: “Er is een gefaseerde en gecoördineerde aanpak nodig. In de eerste plaats moet het Schengengebied van vrij verkeer weer normaal kunnen functioneren, zodra de gezondheidssituatie dat toelaat. De beperkingen van het vrije verkeer en de controles aan de binnengrenzen zullen geleidelijk moeten worden beëindigd, voordat de beperkingen aan de buitengrenzen kunnen worden opgeheven en niet-EU-ingezetenen weer toegang kunnen krijgen tot de EU voor niet-essentiële reizen.”

De reisbeperkingen en het verzoek om die te verlengen, gelden voor het “EU+-gebied”, d.w.z. alle Schengenlidstaten (inclusief Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië) en de vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) - in totaal 30 landen. De Commissie streeft naar voortzetting van de gecoördineerde aanpak, aangezien maatregelen aan de buitengrenzen alleen doeltreffend kunnen zijn als zij door alle EU-lidstaten en Schengenlanden worden uitgevoerd aan alle grenzen, met dezelfde einddatum en op dezelfde manier.

De Commissie zal de lidstaten blijven bijstaan bij de tenuitvoerlegging van de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, onder meer door regelmatig video-overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken. Elke verdere verlenging van de reisbeperking na 15 juni 2020 moet opnieuw worden beoordeeld in het licht van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

Achtergrond

Op 16 maart 2020 heeft de Commissie de staatshoofden en regeringsleiders verzocht om voor aanvankelijk 30 dagen een tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU op te leggen. Op 8 april heeft de Commissie ertoe opgeroepen de reisbeperking te verlengen tot 15 mei. Alle EU-lidstaten (met uitzondering van Ierland) en de Schengenlanden buiten de EU hebben sindsdien nationale besluiten genomen om deze reisbeperking ten uitvoer te leggen en te verlengen.

Om de lidstaten bij te staan, heeft de Commissie op 30 maart 2020 een leidraad gepresenteerd voor het uitvoeren van de tijdelijke reisbeperking, het faciliteren van repatriëringen van over de hele wereld en het omgaan met personen die door de reisbeperkingen gedwongen zijn om langer dan toegestaan in de EU te blijven.

De reisbeperking geldt niet voor EU-burgers, burgers van geassocieerde Schengenlanden en hun familieleden en personen van buiten de EU die langdurig EU-ingezetenen zijn, zodat zij naar huis kunnen terugkeren. Om de impact op het functioneren van onze samenlevingen zo klein mogelijk te houden, zouden de lidstaten bovendien de beperkingen niet moeten toepassen op specifieke categorieën reizigers met een essentiële functie of behoefte. Mensen die essentieel werk doen, zoals artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers, onderzoekers en deskundigen die het coronavirus helpen bestrijden, en ook personen die goederen vervoeren, grensarbeiders en seizoenarbeiders in de landbouw, moeten de EU kunnen blijven binnenkomen.

Meer informatie

Mededeling over de beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (8 mei 2020)

Vragen en antwoorden voor mensen die van en naar de EU reizen tijdens de pandemie

Mededeling over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (16 maart 2020)

Persbericht - Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 mei te verlengen (8 april 2020)

Persbericht - Coronavirus: Commissie komt met leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (30 maart 2020)


Delen

Terug naar boven