r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De impact van Covid-19 op Erasmus en het EU-solidariteitskorps

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020.

Hoe heeft de pandemie de 170 000 jongeren getroffen die deelnemen aan het Erasmus+ programma of het Europees solidariteitskorps? Hoe kan de EU helpen?

Link naar de video: Impact van Covid-19 op Erasmus en EU Solidariteitskorps

De onderwijssector werd zwaar getroffen door de Covid-19 crisis. Het sluiten van universiteiten en reisbeperkingen betekenen dat deelnemers in grensoverschrijdende mobiliteitsprogramma’s zoals Erasmus+ studentenuitwisselingen en het Europees Solidariteitskorps voor grote uitdagingen staan.

Op dit moment nemen 165 000 jongeren in Europa deel aan Erasmusuitwisseling en zijn er nog eens 5 000 betrokken bij vrijwilligersprojecten.

Erasmus studenten tijdens Covid-19 (Bron: Erasmus Studentennetwerk)

 • 25% van de studentenuitwisselingen werden afgelast wegens Covid-19
 • 37,5% van de studenten hebben ten minste één groot probleem ondervonden tijdens hun uitwisseling (bijvoorbeeld problemen met accommodatie of niet kunnen terugkeren naar huis)
 • Voor de helft van de studenten werd het programma online verdergezet
 • Voor 34% werden de lessen gedeeltelijk online geleverd of gedeeltelijk uitgesteld (*Bron: Erasmus Studentennetwerk)

Hoe de EU helpt

Om de negatieve impact op jonge vrijwilligers of Erasmusstudenten zoveel mogelijk te beperken, zei de Europese Commissie dat het de programma’s zo flexibel mogelijk zal maken, maar wel binnen de wettelijke krijtlijnen.

Het heeft de nationale agentschappen, verantwoordelijk voor het beheer van de uitwisselingsprogramma’s, aangeraden om een beroep te doen op overmacht, waardoor ze mogelijk bijkomende kosten tot een maximum subsidiebedrag kunnen goedkeuren en geplande activiteiten voor 12 maanden kunnen uitstellen.

De Parlementaire cultuur- en onderwijscommissie heeft de Europese Commissie opgeroepen om al het mogelijke te doen om deelnemers van de programma’s ondersteuning en duidelijke informatie te geven en ze vooral gerust te stellen.

In een brief aan Mariya Gabriel, commissaris voor jongeren en onderwijs, vroegen EP-leden aan de Commissie om te verzekeren dat:

 • er maximum flexibiliteit is, in het bijzonder om jongeren te helpen die om veiligheidsredenen terug naar huis moesten terugkeren
 • alle buitengewone kosten in verband met Covid-19 worden terugbetaald
 • uitwisselingsstudenten en deelnemers van het solidariteitskorps hun status behouden
 • • 
  uitwisselingsstudenten hun academiejaar niet verliezen en hun ECTS-krediet (European Credit Transfer and Accumulation System) kunnen behalen via studieregelingen op afstand.

We hebben de plicht om te verzekeren dat jongeren die ingeschreven zijn voor onze programma’s de steun krijgen die ze nodig hebben. De klas van 2020 heeft ons nodig.

Sabine Verheyen (EVP, Duitsland)

Voorzitter van de commissie cultuur en onderwijs

Deel dit citaat:

EP-leden vroegen ook aan de Europese Commissie om de Parlementaire commissie op de hoogte te houden over het aantal deelnemers die op dit moment nog op uitwisseling zijn, hun huidige situatie en de maatregelen om hen te steunen. Op 4 mei besprak de commissie de situatie nogmaals met commissarissen Thierry Breton en Gabriel.

Lees de 10 dingen die de EU doet om de pandemie in te dammen.

Het solidariteitskorps

 • Opgericht in 2018 om de Europese Vrijwilligersdienst te vervangen
 • Wil jonge mensen de mogelijkheid geven om vrijwillig of betaald aan projecten te werken in eigen land of in het buitenland
 • Wil kwetsbare mensen en gemeenschappen in Europa helpen door jongeren samen te brengen die willen bouwen aan een inclusieve maatschappij.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200429STO78173


Terug naar boven