r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell namens de Europese Unie over Nicaragua

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 4 mei 2020.

Er zijn de afgelopen maanden geen concrete vorderingen gemaakt op het gebied van democratie en mensenrechten in Nicaragua. De repressie door ordediensten en regerings­gezinde gewapende groeperingen tegen politieke tegenstanders, demonstranten, journalisten, maatschappelijke organisaties en leden van de katholieke kerk bleef voortduren.

Daarom heeft de Raad besloten om zes personen op te nemen in de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, te weten een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. Deze maatregelen zijn gericht tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensen­rechten­schendingen in Nicaragua, en zijn zodanig opgesteld dat zij de Nicaraguaanse bevolking niet schaden.

De maatregelen volgen het consistente standpunt van de EU dat zij al haar instrumenten zal gebruiken ter ondersteuning van een democratische, vreedzame en via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing voor de politieke crisis in Nicaragua. Dit werd met name omschreven in het kader voor gerichte beperkende maatregelen dat op 14 oktober 2019 door de Raad is aangenomen.

De EU verwacht van de regering van Nicaragua dat zij de in de akkoorden van maart 2019 met de oppositie gedane toezeggingen volledig nakomt. Op drie gebieden moeten concrete vorderingen worden gemaakt:

  • de volledige uitvoering van de akkoorden van 29 maart 2019 ter versterking van de burgerlijke en politieke rechten en waarborgen, met inbegrip van het herstel van de politieke vrijheden en van de wettelijke status van buiten­gesloten maatschappelijke organisaties, de vrijwillige en veilige terugkeer van ballingen en de vrijlating zonder verdere vervolging van de resterende politieke gevangenen. Dit houdt ook in dat vrijgelaten politieke gevangenen buiten vervolging moeten worden gesteld, dat de belaging en de intimidatie van deze mensen en hun families moeten worden stopgezet en dat hun veiligheid en fysieke integriteit moeten worden gewaarborgd.
  • de volledige medewerking met en de terugkeer van internationale mensenrechteninstanties naar Nicaragua, met inbegrip van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten (IACHR)
  • in de derde plaats, het sluiten van een akkoord over electorale en institutionele hervormingen tussen de regering en de oppositiegroeperingen, met inbegrip van de Nationale Coalitie, dat tot doel heeft geloofwaardige, inclusieve en transparante verkiezingen te garanderen. Wij zijn in die zin van oordeel dat de aanbevelingen van de verkiezings­waarnemings­missie van de EU van 2011 nog steeds geldig zijn en een belangrijk referentiekader vormen. Daarin wordt aanbevolen om hervormingen uit te voeren met betrekking tot onder meer de benoeming van nieuwe leden van de hoge kiesraad en gerelateerde kiescommissies, het kiesregister, het bekendmaken en tabelleren van resultaten en de accreditatie van nationale en internationale waarnemers.

De EU wijst er andermaal op dat door de COVID‑19-pandemie internationale samenwerking meer dan ooit nodig is, en dat zij Nicaragua in deze moeilijke tijden wil bijstaan. In deze periode van problemen mag de naleving van de mensenrechten niet uit het oog worden verloren, maar moet zij bij iedere actie centraal staan.

De EU bevestigt haar toezegging dat zij het Nicaraguaanse volk zal bijstaan, onder meer door de rechtsstaat te helpen versterken en de economische en sociale ontwikkeling voor de meest kwetsbaren te ondersteunen.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië<>[1], het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

<>[1] De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven