r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Solidariteitsfonds van de EU: De Commissie stelt 279 miljoen EUR financiële steun aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk voor

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 30 april 2020.

Vandaag stelt de Europese Commissie 279 miljoen EUR financiële steun aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk voor om hulp te bieden aan de bevolking van verschillende regio's in deze vier landen die in 2019 door natuurrampen zijn getroffen. Deze financiering komt bovenop de 800 miljoen EUR die voor 2020 beschikbaar zijn in het kader van het Solidariteitsfonds van de EU.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira: “We maken een periode door waarin Europese solidariteit belangrijker is dan ooit. Het Solidariteitsfonds van de EU is een van de meest concrete uitingen hiervan. We streven er weliswaar naar om zo veilig mogelijk door de coronapandemie te raken, maar we blijven solidair met de mensen die getroffen zijn door andere rampen, zoals de natuurrampen van vorig jaar. Het pakket van vandaag zal de getroffen regio's de financiering verschaffen waaraan grote behoefte is.

Het steunpakket is als volgt verdeeld:

  • 211,7 miljoen EUR voor Italië, dat eind oktober en november 2019 te maken kreeg met extreme weersomstandigheden van noord tot zuid, waarbij ernstige schade werd veroorzaakt door overstromingen en aardverschuivingen en die geleid hebben tot de overstroming van Venetië.
  • 56,7 miljoen EUR voor Spanje naar aanleiding van de overstromingen in september 2019 in de regio's Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha en Andalusië. Spanje ontving reeds een voorschot van 5,6 miljoen EUR.
  • 8,2 miljoen EUR voor Portugal naar aanleiding van de ernstige schade die de orkaan Lorenzo in oktober 2019 heeft toegebracht aan openbare en particuliere infrastructuur en het dagelijks leven van mensen, bedrijven en instellingen. Portugal ontving reeds een voorschot van 821 000 EUR.
  • 2,3 miljoen EUR voor Oostenrijk naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden van november 2019. De zuidwestelijke delen van Oostenrijk werden geteisterd door ernstige overstromingen, met name in Karinthië en Oost-Tirol.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad moeten het voorstel van vandaag voor bijstand uit het Solidariteitsfonds van de EU aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk goedkeuren. Zodra het voorstel van de Commissie is goedgekeurd, kan de financiële steun worden uitbetaald.

Achtergrond

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) werd opgericht na de ernstige overstromingen in Midden-Europa in de zomer van 2002. Sindsdien is het ingezet naar aanleiding van 88 rampen zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogte. Tot nu toe hebben 24 verschillende Europese landen steun ontvangen, voor een totaalbedrag van meer dan 5,5 miljard EUR. Sinds 1 april 2020 is het toepassingsgebied van het fonds uitgebreid in het kader van het “investeringsinitiatief coronavirusrespons”. Het is de bedoeling niet alleen steun te verlenen naar aanleiding van natuurrampen, maar ook bij noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals de huidige uitbraak van het coronavirus.

Lidstaten die door een natuurramp zijn getroffen, kunnen om verschillende soorten steun van de EU op korte en lange termijn verzoeken. Het Uniemechanisme voor civiele bescherming kan tijdens een crisis door een lidstaat worden geactiveerd. Om de crisisrespons van de EU op korte termijn te versterken, heeft de EU in maart 2019 een nieuw systeem, “RescEU” geheten, aangenomen. In het kader van RescEU wordt een nieuwe Europese capaciteitsreserve, die ook blusvliegtuigen en -helikopters omvat, aangelegd.

Nadere informatie

Website over het Solidariteitsfonds van de EU

Lijst van alle interventies van het SFEU (tot en met eind 2019)


Terug naar boven