r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: Fundamentele rechten moeten gerespecteerd worden, waarschuwen EP-leden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 29 april 2020.

Terwijl Europa de Covid-19-crisis probeert te bedwingen, blijft volgens EP-leden het waarborgen van democratie, de rechtstaat en fundamentele rechten essentieel.

Crisissituaties vragen om crisismaatregelen, en lidstaten hebben noodmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van de coronapandemie tegen te gaan. In vele gevallen bracht dit beperkingen met zich mee op het recht om samen te komen, voor onze bewegingsvrijheid en gaf het bijzondere bevoegdheden aan nationale regeringen.

Terwijl het Parlement de noodzaak voor speciale maatregelen erkent, zeiden EP-leden in een resolutie op 17 april dat ze in lijn moeten zijn met de rechtsstaat, helder en proportioneel aan de gezondheidscrisis. EP-leden benadrukten ook dat de maatregelen beperkt moeten blijven in tijd en regelmatig geëvalueerd moeten worden.

EP-leden willen concrete actiepunten om de rechtstaat te waarborgen

Tijdens de plenaire sessie op 17 april, uitten EP-leden hun bezorgdheid over de noodmaatregelen in Hongarije en Polen. De voornaamste punten in Hongarije zijn de noodtoestand van onbepaalde duur en de nieuwe macht van de Hongaarse overheid om per decreet te regeren, en in Polen de beslissing om tijdens de pandemie presidentiële verkiezingen te organiseren, ondanks twijfels of deze verkiezingen eerlijk kunnen verlopen met nieuwe systemen voor verkiezingsdeelname en belemmeringen om campagne te voeren.

EP-leden roepen de Commissie en de Raad op om te garanderen dat alle maatregelen van de lidstaten in lijn zijn met de waarden en verdragen van de EU.

Tijdens een vergadering met de commissie burgerlijke vrijheden (LIBE) op 23 april, benadrukten de EP-leden de noodzaak om in alle lidstaten fundamentele rechten te respecteren, inclusief gegevensbescherming en privacy, en ze vroegen de Europese Commissie om hierover richtlijnen voor te stellen.

De EP-monitoring groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van LIBE volgt de impact van de noodmaatregelen van lidstaten nauw op.

Ook commissaris voor justitie Didier Reynders beloofde tijdens de vergadering dat de Commissie de situatie van de rechtsstaat in lidstaten van dichtbij zal volgen.

EP-leden drongen aan op een daadkrachtig optreden van de Raad en de Commissie om de zwaarste overtredingen in Polen en Hongarije aan te pakken en bekritiseerden het gebrek aan vooruitgang rond de lopende procedures van Artikel 7 (1), die sancties zoals het verlies van stemrecht in de Raad als gevolg kunnen hebben, wanneer een duidelijk risico op een ernstige schending van EU-waarden wordt vastgesteld.

Ontdek welke 10 dingen de EU doet het om coronavirus in te dijken.

Volgende stappen

De LIBE commissie zal tegen midden juli een interim rapport schrijven over de vaststelling van duidelijke risico’s op de schending van de rechtsstaat door Polen.

Verder wordt er verwacht van de Raad om de discussies en procedures over de lopende procedures van Artikel 7 tegen Polen en Hongarije terug op de agenda te zetten.

Achtergrond

In een resolutie in januari, zei het Parlement dat de rechtsstaat in Polen en Hongarije verder ondermijnd werd, sinds de twee parallelle procedures volgens Artikel 7(1) in 2017 en 2018 opgestart werden. Sinds de coronacrisis is de situatie erger geworden

Productinformatie

REF.: 20200423STO77706


Terug naar boven