r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU en Mexico ronden onderhandelingen over nieuwe handelsovereenkomst af

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 28 april 2020.

De Europese Unie en Mexico hebben vandaag overeenstemming bereikt over het laatste resterende punt in de onderhandelingen over hun nieuwe handelsovereenkomst. Commissaris voor Handel Phil Hogan en de Mexicaanse minister van Economische Zaken Graciela Márquez Colín zijn het vandaag tijdens een telefoongesprek eens geworden over de juiste omvang van de wederzijdse openstelling van de markten voor overheidsopdrachten en een hoge mate van voorspelbaarheid en transparantie in aanbestedingsprocedures. Daarmee kunnen de EU en Mexico overeenkomstig hun eigen regels en procedures overgaan tot de ondertekening en ratificatie van deze overeenkomst.

Commissaris voor Handel Phil Hogan verklaarde: “Hoewel wij ons recentelijk vooral hebben geconcentreerd op het aanpakken van de coronacrisis, hebben wij ook inspanningen geleverd om vooruitgang te boeken in onze open en eerlijke handelsagenda, die bijzonder belangrijk blijft. Openheid, partnerschappen en samenwerking zullen des te belangrijker zijn als wij onze economieën na deze pandemie weer opbouwen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat wij met onze Mexicaanse partners vergelijkbare standpunten delen en dat onze voortdurende werkzaamheden nu vruchten afwerpen. De overeenkomst van vandaag is een duidelijk bewijs van ons gezamenlijk streven om onze agenda voor partnerschap en samenwerking te realiseren. Zodra deze overeenkomst van kracht is, zal zij zowel de EU als Mexico helpen onze respectieve economieën te ondersteunen en de werkgelegenheid te stimuleren.”

Met de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Mexico wordt bijna alle handel in goederen tussen de EU en Mexico rechtenvrij. De overeenkomst omvat nu ook vooruitstrevende regels over duurzame ontwikkeling, zoals een toezegging om de klimaatovereenkomst van Parijs effectief ten uitvoer te leggen. Het is ook de eerste keer dat de EU met een Latijns-Amerikaans land een overeenkomt sluit over kwesties inzake de bescherming van investeringen. Eenvoudigere douaneprocedures zullen de uitvoer nog meer stimuleren.

In de ruimere Algemene Overeenkomst, waarvan de handelsovereenkomst integraal deel uitmaakt, komt ook de bescherming van de mensenrechten aan bod, naast hoofdstukken over politieke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Dit zal tevens de eerste EU-handelsovereenkomst zijn waarin bepalingen tegen corruptie zijn opgenomen, met maatregelen tegen omkoping en het witwassen van geld.

Mexico is de belangrijkste handelspartner van de EU in Latijns-Amerika; de bilaterale handel in goederen is 66 miljard euro waard, en die in diensten is nog eens goed voor 19 miljard euro (gegevens voor respectievelijk 2019 en 2018). De uitvoer van goederen van de EU is goed voor meer dan 39 miljard euro per jaar. De handel in goederen tussen de EU en Mexico is sinds de inwerkingtreding van de oorspronkelijke overeenkomst in 2001 meer dan verdrievoudigd. De gemoderniseerde handelsovereenkomst zal deze grote historische groei nog sterker stimuleren.

Volgende stappen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de juridische revisie van de overeenkomst. Zodra dat is gebeurd, wordt de overeenkomst vertaald in alle talen van de EU. Als de vertalingen klaar zijn, zal het voorstel van de Commissie ter ondertekening en sluiting van de overeenkomst worden toegezonden aan de Raad en het Europees Parlement.

Achtergrond

De handelsovereenkomst is onderdeel van een ruimere Algemene Overeenkomst, die het kader voor de betrekkingen tussen de EU met Mexico vaststelt en ziet op kwesties van ruimer wederzijds belang die het domein van de handel overstijgen, waaronder politieke kwesties, klimaatverandering en mensenrechten. In 1997 was Mexico het eerste land in Latijns-Amerika dat een Algemene Overeenkomst sloot met de EU. De EU en Mexico begonnen in mei 2016 te onderhandelen over deze nieuwe, gemoderniseerde overeenkomst. Twee jaar later, in april 2018, werd een principeovereenkomst bereikt, waarna nog een aantal nog niet opgeloste technische vraagstukken moest worden besproken. Daarover is nu volledige overeenstemming bereikt.

Nadere informatie

MEMO

Webpagina over de overeenkomst

Informatiebladen

Ervaringen van exporteurs

De handelsovereenkomst verklaard (V&A)

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico

Principeovereenkomst


Terug naar boven