r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie ontvangt van Italië een eerste voorlopige aanvraag voor steun uit het Solidariteitsfonds van de EU voor een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 27 april 2020.

De Europese Commissie heeft van Italië een eerste voorlopige aanvraag voor financiële steun uit het Solidariteitsfonds van de EU ontvangen om de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen ervan aan te pakken. Italië zal naar verwachting de komende weken verdere details verstrekken. Sinds 1 april 2020 kunnen de EU-lidstaten ingevolge het Commissievoorstel over het Investeringsinitiatief coronavirusrespons om redenen in verband met de volksgezondheid steun aanvragen uit het Solidariteitsfonds van de EU.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira: “Italië is momenteel de lidstaat die het zwaarst wordt getroffen door de crisis rond het coronavirus, en is het eerste land dat in deze context een verzoek om hulp uit het Solidariteitsfonds van de EU heeft ingediend. Het Fonds is nu ook van toepassing op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Het maakt deel uit van de instrumenten die de Commissie snel heeft ingevoerd om de lasten voor de begrotingen van de lidstaten te verlichten, als een concrete uiting van Europese solidariteit in deze moeilijke tijden.”

Volgende stappen

De Europese Commissie zal alle met het coronavirus verband houdende aanvragen tot en met 24 juni 2020 in ontvangst nemen en deze vervolgens in een pakket beoordelen om een billijke behandeling van alle gevallen te waarborgen. Zij zal vervolgens een voorstel voor financiële steun indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zal alle aanvragen in één pakket behandelen en niet volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare middelen op eerlijke en billijke wijze worden verdeeld over alle lidstaten die het zwaarst zijn getroffen door deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

Achtergrond

In het kader van het Investeringsinitiatief coronavirusrespons heeft de Commissie op 13 maart voorgesteld het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden, zodat uit het fonds niet alleen financiële steun kan worden verleend bij natuurrampen, maar ook in geval van ernstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Dit voorstel is in een recordtijd goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad en is op 1 april 2020 in werking getreden.

Voor 2020 beschikt het Fonds over 800 miljoen euro om financiële steun te verlenen aan de EU-landen die het zwaarst door deze crisis zijn getroffen. De financiële steun is bedoeld om de financiële lasten van de onmiddellijke responsmaatregelen te verlichten, zoals de verstrekking van medische bijstand en de aankoop van medische apparatuur, steun voor kwetsbare groepen, maatregelen om de verspreiding van de ziekte in de hand te houden, de verbetering van de paraatheid enzovoort.

Meer informatie

Persbericht: COVID-19: Commissie presenteert gecoördineerde Europese respons om de economische gevolgen van het Coronavirus tegen te gaan

Memo: Gecoördineerde Europese respons op het coronavirus: Vragen en antwoorden

Website over het Solidariteitsfonds van de EU


Terug naar boven