r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sassoli: We kunnen economieën niet heropstarten tenzij we samenwerken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 april 2020.

De economieën van Europa kunnen alleen opnieuw opgestart worden door lidstaten die samenwerken, zei voorzitter David Sassoli in een waarschuwing aan EU-leiders.

In zijn toespraak aan het begin van de EU-top van 23 april over de EU-respons op de Covid-19 uitbraak, zei Sassoli: “Nu is het tijd voor eenheid.”

“De Europese markt is een eenheidsmarkt en als we de weg niet samen banen, kunnen we deze nauw verweven en van elkaar afhankelijke economieën niet heropstarten.”

Terwijl hij opmerkte dat sommige lidstaten harder getroffen werden door de pandemie dan anderen, zei hij: “Het is tijd om eigenbelang opzij te zetten en van solidariteit, die de kern is van het Europese project, opnieuw de leidraad te maken.”

Deze waarschuwing komt een week nadat het Parlement een resolutie goedkeurde voor een omvangrijk herstelplan om de Europese economie na Covid-19 te steunen, inclusief herstelobligaties met EU-begrotingsgaranties. In de resolutie zeiden EP-leden dat een gezamenlijke respons op Covid-19 noodzakelijk was en riepen ze op tot een EU-coronasolidariteitsfonds van minstens €50 miljard.

Nood aan een omvangrijk investeringsprogramma

Verwijzend naar deze resolutie, zei Sassoli dat een omvangrijk investeringsprogramma nodig zou zijn om het herstel en de heropbouw van de Europese economie te stimuleren: “De enorme investering die nodig is moet gefinancierd worden door een aanzienlijk grotere meerjarenbegroting, wat gebruik zal maken van bestaande financiering, maar ook van innovatieve financiële middelen zoals herstelobligaties, met garanties van de EU-begroting.”

Hij benadrukte ook de nood aan nieuwe eigen middelen voor de EU zoals een web tax, een plastic tax of een aandeel van de inkomsten van het emissiehandelssysteem.

De voorzitter onderlijnde dat er haast is voor het herstel gezien mensen, bedrijven en lokale gemeenschappen middelen nodig hebben om het economische en sociale bestaan van onze regio’s veilig te stellen.

Tot slot maakte Sassoli de EU-leiders attent op de belangen die op het spel staan: “De wereld die uit deze crisis zal herrijzen, zal een andere wereld zijn. Het Europese project moet de kans grijpen om dit nieuwe tijdperk vorm te geven. Meer dan ooit is het essentieel dat Europa haar eigen waarden waarmaakt, die, samen met de rechtstaat, de kern zijn van ons gezamenlijk project - de Europese Unie.”

Ontdek welke maatregelen de EU al genomen heeft om de pandemie te bedwingen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200416STO77218


Terug naar boven