r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Timmermans: groen herstelplan geen luxe, maar plicht

dinsdag 21 april 2020, 16:53
Frans Timmermans
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Als Europa slim uit de coronacrisis wil komen, moet het geen geld gooien naar de oude, vervuilende sectoren, maar substantieel investeren in een duurzame economie. "Anders zouden we twee keer verliezen, dat moeten we tegen elke prijs voorkomen", zei vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie dinsdag in een video-overleg met de milieucommissie van het Europees Parlement.

De commissie gelooft sterk dat een groen herstel mogelijk is, aldus Timmermans, die dan ook vasthoudt aan de Green Deal die Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken. Hij wees op de brede alliantie - van bedrijven, vakbonden en zeventien lidstaten waaronder Nederland - die de klimaatwet centraal wil stellen in het economisch herstel. "De route daarnaartoe moet onomkeerbaar zijn", zei de Nederlander. "Dat is geen luxe maar een noodzakelijke plicht."

Onderdelen van de Green Deal worden wel uitgesteld. Een strategie voor biodiversiteit en een voorstel voor kringlooplandbouw (van boer tot bord of farm to fork) stonden gepland voor eind april. "Dat kan enkele weken later worden maar geen maanden. Daar werken we hard aan", verzekerde Timmermans.

De crisis zorgt voor banenverlies, dus het is zaak dat de Green Deal snel werk en groei levert. Huishoudens helpen met zonnepanelen, huisisolatie en het aanschaffen van schone auto's via bijvoorbeeld slooppremies, gaf Timmermans als voorbeelden. "Maar als blijkt dat de we door de crisis onze plannen moeten aanpassen of vertragen zullen we dat doen. Maar ik geloof dat we zoveel mogelijk moeten vasthouden aan onze agenda." Die is volgens hem geen obsessie, maar het resultaat van een "bijna klinische analyse". Met snelle resultaten groeit ook het draagvlak, denkt hij.

"Natuurlijk wordt gekeken naar het overeind houden van bepaalde industriële sectoren, maar laten we dat rationeel doen", vervolgde Timmermans. Maar trap niet in de val dat groene investeringen een luxe zijn, want de Green Deal is een "levenslijn", hield de commissaris de Europarlementariërs voor. Hij komt zoals gepland in september met een tussendoel voor de reductie van CO2 in 2030. "Klimaatverandering is als hoge bloeddruk: als je het negeert zal het je doden." En zonder actie wordt het alleen maar erger, onderstreepte hij.

We moeten de manier waarop we leven opnieuw uitvinden, concludeerde Timmermans over de ongekende uitdaging die het "vreselijke" coronavirus brengt. Niet vluchten maar vechten voor pan-Europese antwoorden op een mondiaal probleem, is volgens hem het devies. "Als iemand struikelt valt iedereen."

Terug naar boven