r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoe het Parlement zich heeft aangepast om tijdens een pandemie te blijven werken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2020.

Link naar de video: Parlement werkt verder

(Duur van de video:02:35)

Door de Covid-19 pandemie moet het Parlement fysieke vergaderingen terugschroeven, maar leden kunnen nog steeds van op afstand dringende maatregelen goedkeuren om de pandemie in te dammen.

Het Parlement behoudt ook in tijden van Covid-19 zijn kernactiviteiten zoals het goedkeuren van wetten en de EU-begroting en het toezicht over de Commissie. Zowel de commissies als de plenaire vergaderingen richten zich op de EU-acties om de gevolgen van de crisis te beperken. Ontdek hoe dit gebeurt in onze video.

Zoals miljoenen Europeanen, werken EP-leden en werknemers van het Parlement thuis omwille van de quarantaine en ‘social distancing’ maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dankzij technologie en een versnelde wetgevingsprocedure, kunnen EP-leden de maatregelen goedkeuren die Europa nodig heeft om de pandemie en haar gevolgen in de dijken.

“We moesten het uiteraard langzamer aan doen. Maar we konden niet stoppen, omdat je democratie niet kan opschorten tijdens zo een dramatische crisis… Als wetgevers hebben we de middelen, de mogelijkheid en de plicht om te helpen,” zei Parlementsvoorzitter David Sassoli tijdens de allereerste plenaire zitting met stemming op afstand.

“Democratie mag niet stoppen door een virus. We hebben het democratische proces nodig om deze noodtoestand te boven te komen.”

David Sassoli

Voorzitter van het Europees Parlement

Deel dit citaat:

Plenaire vergadering

Voor de plenaire vergadering van 26 maart, heeft het Parlement voor het eerst een stemming op afstand ingevoerd. In het verleden was fysieke aanwezigheid nodig voor stemmingen. Volgens het reglement is het stemrecht een persoonlijk recht, waarbij de leden hun stem individueel en persoonlijk uitbrengen. Daarom koos het Parlement voor een stemming op afstand via email. De EP-leden ontvingen hun stembiljetten elektronisch, vulden ze in en stuurden ze terug via email. Over aanpassingen werd in één stemronde gestemd. Dit stemsysteem op afstand is tijdelijk en geldig tot 31 juli, tenzij de periode wordt verlengd door het Bureau.

Tijdens de stemming op 26 maart, keurden de EP-leden vrijwel unaniem drie dringende voorstellen goed om mensen en bedrijven te helpen tijdens de crisis.

Het is uitzonderlijk dat de plenaire vergaderingen niet plaatsvinden in de zetel van het Parlement in Straatsburg. Deze tijdelijke en buitengewone maatregel zal worden opgeheven wanneer de omstandigheden het toelaten, waarschijnlijk na de zomer.

De volgende plenaire zitting vindt plaats op 16 en 17 april in Brussel.

Commissies

Het werk van de commissies werd ook aangepast, met vergaderingen via videoconferentie. Dat heeft EP-leden niet tegengehouden om met commissarissen en nationale autoriteiten dringende onderwerpen te bespreken zoals de Covid-19 situatie in de Griekse vluchtelingenkampen. Tolken en stemmen in de commissies blijven aangehouden en gebeuren nu ook op afstand.

Volgens de nieuwe activiteitenkalender van het Europees Parlement die op 2 april werd goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters, kunnen commissievergaderingen nu plaatsvinden tijdens ‘gele weken’, met het oog op maatregelen om de coronacrisis te bedwingen.

Politieke fracties en bestuursorganen

De zeven politieke fracties en de bestuursorganen van het Parlement zoals de Conferentie van voorzitters werken ook verder op afstand.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200408STO76807


Terug naar boven