r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is toezichthouder op het terrein van geneesmiddelen voor mens en dier.

Het CBG is verantwoordelijk voor de uitvoering van drie hoofdtaken; het beoordelen en in de markt zetten van medicijnen, het bewaken van de bijwerkingen en risico's, en het stimuleren van het verantwoord gebruik van medicijnen. Bovenop deze drie hoofdtaken, geeft het CBG ook advies aan medicijnbedrijven. Het CBG voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Terug naar boven