r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

donderdag 9 april 2020

Bij wetsvoorstellen 35300 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 en 35300 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Terug naar boven