r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sassoli: EU-leiders, ga de uitdaging aan om herstel solidair te financieren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 8 april 2020.

Verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli over de vergadering van de Eurogroep

"Het is nu noodzakelijk om veel meer te doen. Onze burgers, bedrijven, gezinnen en jongeren maken zich zorgen over hun onzekere toekomst, omdat er door deze crisis in alle EU-landen miljoenen banen verloren zullen gaan. De EU-respons van de afgelopen weken bleek opgewassen tegen de uitdaging. Denk aan de versoepeling van de regels voor staatssteun, die EU-landen toelieten krachtige maatregelen te nemen om hun burgers en bedrijven te ondersteunen. Waar Europa niet heeft ingegrepen, was het antwoord echter zwak of compleet afwezig. Daarvoor moeten de nationale regeringen hun verantwoordelijkheid nemen. Want we hebben nu de instrumenten nodig om deze crisis te overwinnen en aan een herstelplan te gaan werken. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van deze crisis voordat die ons boven het hoofd groeit.

"De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft gisteren gezegd dat 2,5 miljard mensen wereldwijd de negatieve gevolgen van de crisis zullen ondervinden. Hoeveel miljoenen mensen zullen in Europa worden getroffen? We hebben de plicht om hen te beschermen, van noord tot zuid, van oost tot west. Tot nu toe hebben we belangrijke maatregelen genomen: Steun voor nationale flexwerk-systemen om de werkloosheid te beperken (SURE); betere voorwaarden voor het gebruik van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) voor landen die er gebruik van willen maken; herfinanciering door de Europese Investeringsbank (EIB), voornamelijk gericht op de bescherming van kleine en middelgrote ondernemingen; en de 'bazooka' van de ECB ter ondersteuning van de liquiditeit van de banken en voor de aankoop van overheids- en particuliere obligaties.

"Er is echter meer nodig: de oprichting van een fonds voor economisch herstel om de kosten van een herstart van onze economieën te kunnen delen. Dit zal veel geld kosten en de middelen uit de EU-begroting zijn hiervoor onvoldoende. We moeten nieuwe, speciale en solidaire manieren vinden om het economisch herstel te financieren. Het is niet alleen een kwestie van solidariteit, het is in het belang van iedereen, gezien de onderlinge verbondenheid van de Europese economieën. De ineenstorting van één land heeft onvermijdelijk dramatische gevolgen voor alle andere landen. Het is in dit licht dat de uitdaging waar de Eurogroup voor staat moet worden bezien.

"Regeringen en burgers moeten vertrouwen hebben in de kracht van Europa, dat ons al 70 jaar samenwerking en vrede heeft gebracht. Vandaag meer dan ooit moeten we in onze gezamenlijke toekomst investeren".


Terug naar boven