r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 mei te verlengen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 8 april 2020.

Vandaag heeft de Commissie de Schengenlidstaten en de geassocieerde Schengenlanden opgeroepen om de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU te verlengen tot 15 mei. De ervaring van de lidstaten en andere landen die aan de pandemie zijn blootgesteld, leert dat de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus meer dan 30 dagen moeten blijven gelden om doeltreffend te zijn. De Commissie pleit voor een gecoördineerde aanpak van de verlenging, aangezien maatregelen aan de buitengrenzen alleen doeltreffend kunnen zijn indien zij door alle EU-lidstaten en Schengenlanden aan alle grenzen, met dezelfde einddatum en op dezelfde manier worden uitgevoerd.

De reisbeperking en de oproep om die te verlengen, gelden voor het EU+-gebied, dat alle Schengenlidstaten omvat (met inbegrip van Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië) en de vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) — in totaal 30 landen.

Vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, Margaritis Schinas: “Alle lidstaten hebben met succes maatregelen inzake social distancing ingevoerd om de sociale interactie te beperken en de verspreiding van het virus te vertragen. De beperking van niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar de EU vormt een aanvulling op deze maatregelen aan de buitengrenzen van de EU. Hoewel we kunnen vaststellen dat de eerste resultaten bemoedigend zijn, is het nodig de reisbeperking te verlengen om de risico's van de verdere verspreiding van de ziekte verder te beperken. Nu we ons huis aan het beveiligen zijn, mogen we de deur nog niet openlaten.

Commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson: “De huidige situatie dwingt ons ertoe aan te dringen op een verlenging van de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU. Gecoördineerd optreden is weliswaar van cruciaal belang aan de buitengrenzen, maar we moeten ook samenwerken aan de binnengrenzen om ervoor te zorgen dat onze interne markt goed blijft functioneren en dat essentiële producten zoals levensmiddelen, geneesmiddelen en beschermingsuitrusting, hun bestemming snel kunnen bereiken. Wij zullen de lidstaten blijven bijstaan op al deze werkterreinen.”

De Commissie wijst in de beoordeling van de huidige situatie op de aanhoudende toename van het aantal nieuwe besmettingsgevallen en sterfgevallen in de EU, en op de uitbreiding van de pandemie buiten de EU, onder meer in landen van waaruit doorgaans jaarlijks miljoenen mensen naar de EU reizen. In dit verband is het nodig de reisbeperking te verlengen om het risico van de verdere verspreiding van de ziekte te beperken.

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is er een matig risico van toenemende gemeenschapsbesmetting wanneer beperkende maatregelen gelden en een zeer hoog risico wanneer onvoldoende beperkende maatregelen gelden, terwijl er een hoog risico van capaciteitstekort in de gezondheidszorg en de sociale zorg is in de komende weken, zelfs wanneer er beperkende maatregelen gelden.

Sinds de reisbeperking van kracht werd, is het luchtvervoer van passagiers in de tweede helft van maart bijna tot nul gereduceerd en zijn de resterende vluchten voornamelijk beperkt tot vrachtvervoer en repatriëring. Ook bij andere vervoerswijzen, zoals veerboten, bussen en treinen, is er wat passagiersverkeer betreft, sprake van een vergelijkbare trend.

De Commissie zal de lidstaten blijven bijstaan bij de tenuitvoerlegging van de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, onder meer door regelmatig via videoconferentie te overleggen met de ministers van Binnenlandse Zaken.

Elke verdere verlenging van de reisbeperking na 15 mei moet opnieuw worden beoordeeld op basis van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

Parallelle en gecoördineerde maatregelen aan de buitengrenzen zullen een essentieel aspect zijn van een gecoördineerde exitstrategie van de EU en de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen in Europa.

Achtergrond

Op 16 maart 2020 heeft de Commissie de staatshoofden en regeringsleiders opgeroepen om voor een periode van aanvankelijk 30 dagen een tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU op te leggen. De leiders hebben zich op 17 maart achter deze oproep geschaard en alle EU-lidstaten (met uitzondering van Ierland) en de Schengenlanden buiten de EU hebben sindsdien nationale besluiten genomen om deze reisbeperking ten uitvoer te leggen.

De reisbeperking geldt niet voor EU-burgers, burgers van Schengenlanden buiten de EU en hun familieleden, en langdurig ingezeten onderdanen van derde landen in de EU die naar huis willen terugkeren. Om het effect op de werking van onze samenlevingen zo klein mogelijk te houden, mogen de lidstaten bovendien de beperkingen niet toepassen op specifieke categorieën reizigers met een essentiële functie of behoefte. Ook essentieel personeel, zoals artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers, onderzoekers en deskundigen die het coronavirus helpen bestrijden, alsook personen die goederen vervoeren, grensarbeiders en seizoenarbeiders in de landbouw, moeten de EU kunnen blijven binnenkomen.

Om de lidstaten bij te staan heeft de Commissie op 30 maart 2020 een leidraad gepresenteerd voor het uitvoeren van de tijdelijke reisbeperking, het faciliteren van repatriëringen van over de hele wereld en het omgaan met personen die door de reisbeperkingen gedwongen zijn om langer dan toegestaan in de EU te blijven.

Nadere informatie

Mededeling over de beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, 8 april 2020

Vragen en antwoorden voor mensen die naar en vanuit de EU reizen tijdens de pandemie

Mededeling over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, 16 maart 2020

Coronavirus: Commissie komt met leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, 30 maart 2020


Terug naar boven