r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Escalar: tot 1,2 miljard EUR om ondernemingen met een groot potentieel te helpen groeien en uitbreiden in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 8 april 2020.

Vandaag lanceert de Commissie Escalar, een nieuwe investeringsaanpak die samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) is ontwikkeld en die durfkapitaal en groeifinanciering voor veelbelovende ondernemingen zal ondersteunen, zodat zij in Europa kunnen opschalen en de economische en technologische soevereiniteit van Europa kunnen helpen versterken. In het kader van het initiatief zal tot 300 miljoen EUR worden verstrekt met de bedoeling om de investeringscapaciteit van durfkapitaal- en private-equityfondsen te vergroten en investeringen van in totaal maximaal 1,2 miljard EUR — vier keer de oorspronkelijke investering — aan te trekken om veelbelovende ondernemingen te ondersteunen.

Met de lancering van Escalar voert de Commissie één van de maatregelen uit die in de nieuwe kmo-strategie zijn aangekondigd om de toegang van kmo's tot financiering te verbeteren. Dit initiatief is momenteel bijzonder relevant gezien de moeilijke economische situatie waarin kmo's zich wegens de COVID-19-uitbraak bevinden. Het zal innoverende ondernemingen tijdens en na de crisis ondersteunen om ervoor te zorgen dat Europa zijn leiderspositie op het gebied van wereldwijde technologische ontwikkelingen kan behouden en zijn economisch herstel kan bespoedigen.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “De Commissie zet alle beschikbare middelen in om bedrijven te helpen de coronacrisis te doorstaan. Vandaag voeren wij onze steun aan de talrijke veelbelovende Europese bedrijven op om ervoor te zorgen dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en kunnen blijven groeien in Europa. Met Escalar helpen wij grote particuliere investeringen vrij te maken die ten goede komen aan de marktleiders van morgen.”

Alain Godard, algemeen directeur van het EIF: “Scale-ups hebben groeifinanciering nodig om hun bedrijf naar het volgende niveau te tillen. ­­ Als het financieringsklimaat wordt verbeterd, kunnen meer scale-ups in de EU ervoor kiezen in Europa te blijven om hun groei voort te zetten. Dat is nog belangrijker geworden in deze tijd van crisis nu groeibedrijven mogelijk extra steun van hun investeerders nodig hebben. Het Escalar-proefproject kan ertoe bijdragen dat de fondsen zelf opschalen en in volume toenemen. Daardoor worden op hun beurt de op durfkapitaal en op groei gerichte ecosystemen voor fondsen in de EU in de late fase ondersteund.”

In de proeffase zal met Escalar en met de ondersteuning van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) tot 300 miljoen EUR worden verstrekt. Het is de bedoeling om de investeringscapaciteit van durfkapitaal- en private-equityfondsen te vergroten en investeringen van tot 1,2 miljard EUR — vier keer de oorspronkelijke investering — aan te trekken om veelbelovende ondernemingen te ondersteunen. Geïnteresseerde fondsbeheerders kunnen deelnemen door te reageren op de openbare oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die het EIF vandaag heeft gepubliceerd.

Escalar moet het sluiten van fondsen bevorderen door maximaal 50 % van de omvang van een fonds toe te zeggen. Het initiatief is zowel gericht op nieuwe fondsen met een focus op de financiering van scale-ups als op bestaande fondsen die ondernemingen in hun portfolio met een groot potentieel willen ondersteunen in hun groei.

De huidige oproep voor Escalar maakt deel uit van de proeffase in 2020. Het is de bedoeling dat Escalar op basis van de ervaring die in deze proeffase wordt opgedaan, binnen het volgende meerjarig kader (2021-2027) uitgroeit tot een gevestigd Europees financieringsinstrument naast de bestaande financieringsinstrumenten voor de periode na 2020. Het EIF staat in voor de analyse en selectie van de fondsen.

Achtergrond

De huidige COVID-19-uitbraak heeft duidelijk gemaakt dat het voor veel bedrijven in Europa moeilijk is om voldoende investeringen aan te trekken om zich in Europa te ontwikkelen en op te schalen. Naar schatting heeft tot 90 % van de snelgroeiende ondernemingen moeilijkheden om zijn groei in Europa te financieren. Dit betekent dat ondernemingen geen financiering vinden in Europa en hun activiteiten moeten staken of dat veelbelovende Europese start-ups in hun opschalingsfase Europa verlaten.

Wegens de coronacrisis zijn de exitroutes (verkoop of introductie op de beurs) voor durfkapitaal- en private-equityfondsen tijdelijk gesloten, waardoor deze fondsen snelgroeiende ondernemingen in hun portfolio gedurende langere tijd moeten ondersteunen. Een investering van Escalar zal fondsen ondersteunen die investeringen (met inbegrip van vervolginvesteringen) doen in snelgroeiende ondernemingen, waardoor zij deze periode van economische ontwrichting kunnen doorstaan.

Met Escalar moeten sommige van deze problemen worden aangepakt, door de beschikbaarheid van durfkapitaal en groeifinanciering in Europa te verbeteren. Durfkapitaal - een vorm van financiering voor start-ups met een groot groeipotentieel - en groeifinanciering zijn van essentieel belang voor een goed functionerende kapitaalmarktenunie, maar zijn in Europa onderontwikkeld, met name in de opschalingsfase.

Het initiatief vormt een aanvulling op bestaande financieringsinstrumenten. Wat het initiatief uniek maakt, is dat het investeerders kans op een hoger rendement biedt, aangezien de Escalar-aandelen zowel gedeeltelijk achtergesteld als afgedekt zijn. Dit kan fondsbeheerders helpen om meer particuliere middelen aan te trekken om hun financieringscapaciteit te vergroten en te voldoen aan de grote financieringsvraag van Europese scale-ups, met name in moeilijke tijden.

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling van het EIF

Website van het EFSI

EU-respons op het coronavirus

Het potentieel van Europese kmo's ten volle benutten


Terug naar boven