r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over het Noodpakket banen en economie

woensdag 8 april 2020

Bij wetsvoorstellen 35145 - Initiatiefvoorstel Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal, 35412 - Wijziging begroting Financiën 2020 (Noodpakket banen en economie), 35413 - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 (Noodpakket banen en economie), 35414 - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 (noodpakket banen en economie) en 35415 - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Noodpakket banen en economie) is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissies: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN), Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) en Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Terug naar boven