r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie en Europees Investeringsfonds (deel van EIB-groep) maken 8 miljard euro aan financiering vrij voor 100 000 kleine en middelgrote bedrijven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 6 april 2020.

De Europese Commissie heeft uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) €1 miljard vrijgemaakt die als garantie zal dienen voor het Europees Investeringsfonds (EIF), dat deel uitmaakt van de Europese Investeringsbank Groep. Dit zal het EIF in staat stellen speciale garanties te verstrekken om banken en andere kredietverleners aan te moedigen liquiditeit te verschaffen aan ten minste 100 000 Europese kmo's en kleine midcap-ondernemingen die worden getroffen door de economische impact van de coronapandemie, voor een geraamde financiering van €8 miljard. Met de aankondiging van vandaag wordt de toezegging in de mededeling van de Commissie van 13 maart nagekomen om onmiddellijk hulp te bieden aan zwaar getroffen kmo's: de geldstroom kan al in april op gang komen. Dit is onderdeel van een op 16 maart door de EIB-groep aangekondigd pakket maatregelen om snel steun voor Europese kmo's en midcaps te mobiliseren.

Een van de onmiddellijke economische gevolgen van de coronapandemie is het plotse gebrek aan liquiditeit voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hebben doorgaans het zwaarst te lijden onder een crisis, en het is essentieel hen te voorzien van voldoende liquiditeit om de crisis te kunnen doorstaan. In een situatie van liquiditeitskrapte is er voor banken echter geen prikkel om krediet aan kmo's te verstrekken gezien de plotse stijging van het waargenomen risico. Daarom zijn EU-garanties voor deze leningen nodig. Vanaf vandaag biedt het EIF de markt specifieke garanties met steun van het EFSI aan om de gevolgen van de pandemie voor kleine en middelgrote ondernemingen en kleine midcap-ondernemingen te beperken.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een economie die werkt voor de mensen: “In heel Europa hebben onze bedrijven het moeilijk. De EU reageert snel om de klap op te vangen en kleine en middelgrote ondernemingen, die bijzonder kwetsbaar zijn, te helpen. Vandaag stellen de Commissie en het Europees Investeringsfonds €8 miljard aan financiering ter beschikking, waarmee door de coronapandemie getroffen kmo's in Europa onmiddellijk worden ondersteund. De geldstroom zal deze maand al op gang komen via lokale banken en kredietverleners om de bedrijven die het zwaarst door de crisis worden getroffen, te helpen.”

Algemeen directeur van het EIF, Alain Godard: “In tijden van ongekende crisis is het essentieel dat kmo's de steun krijgen die zij nodig hebben. Het EIF werkt hard om te zorgen voor een snelle en adequate reactie op de COVID-19-uitbraak, en wij zijn blij dat wij dit nieuwe initiatief van €8 miljard vandaag samen met de Commissie kunnen lanceren. Hoewel dit een belangrijke eerste stap is, zal de EIB-groep blijven zoeken naar aanvullende oplossingen om snel te voorzien in de financieringsbehoeften van ondernemers in heel Europa.

Het bedrag van €1 miljard dat is vrijgemaakt uit het EFSI in het kader van de leninggarantiefaciliteit van COSME en uit de InnovFin garantiefaciliteit voor het mkb in het kader van Horizon 2020, stelt het EIF in staat €2,2 miljard aan garanties aan financiële intermediairs te verstrekken, waarmee €8 miljard aan beschikbare financiering wordt vrijgemaakt. De garanties zullen via het EIF aan de markt worden aangeboden, via een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die vandaag wordt gericht tot enkele honderden financiële intermediairs (banken en alternatieve kredietverleners). De belangrijkste kenmerken van deze garanties zijn:

  • vereenvoudigde en snellere toegang tot de EIF-garantie
  • hogere risicodekking - tot 80 % van de potentiële verliezen op afzonderlijke leningen (standaard is 50 %)
  • focus op werkkapitaalleningen in de hele EU
  • flexibelere voorwaarden, waaronder uitstel, herschikking of aflossingsvrije perioden

De nieuwe kenmerken gelden voor zowel nieuwe intermediairs als intermediairs die al met het EIF samenwerken. Zo komen de bijzondere voorwaarden ten goede aan meer dan honderdduizend bedrijven die garanties genieten in het kader van de leninggarantiefaciliteit van COSME en de InnovFin garantiefaciliteit voor het mkb.

Volgende stappen

Na de vandaag gedane oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zullen financiële intermediairs met bestaande EIF-overeenkomsten in het kader van de programma's COSME en InnovFin onmiddellijk op hun verzoek toegang hebben tot de nieuwe garanties. Andere financiële intermediairs kunnen na een snelle aanvraagprocedure toegang krijgen tot de garanties. Op die manier kan de geldstroom naar zwaar getroffen bedrijven al in april op gang komen. Kmo's kunnen zich rechtstreeks wenden tot hun lokale banken en kredietverleners die aan de regeling deelnemen. Zij zijn te vinden op www.access2finance.eu.

De Commissie en de EIB-groep zullen blijven werken aan aanvullende maatregelen, en zij zullen alle middelen aanwenden waarover zij beschikken om te helpen de coronapandemie onder controle te houden en de economische gevolgen ervan aan te pakken.

Achtergrond

Om de €1 miljard uit de EU-begroting vrij te maken, hebben de Commissie en de EIB-groep een aantal wijzigingen in hun specifieke overeenkomsten aangebracht.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De kerntaak van het EIF is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen in Europa door deze aan toegang tot financiering te helpen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt instrumenten voor zowel durf- als groeikapitaal, garanties en microfinanciering die speciaal gericht zijn op dit marktsegment. In deze rol ondersteunt het EIF de EU-doelstellingen op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

COSME is het EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) dat loopt van 2014 tot 2020 en een totaal budget heeft van €2,3 miljard. Ten minste 60 % van het programma is bestemd voor de verbetering van de toegang tot financiering van kmo's in Europa, met twee financiële instrumenten. De leninggarantiefaciliteit van COSME ondersteunt garanties en contragaranties aan financiële instellingen om deze te helpen meer leningen en leasefinanciering aan kmo's te verstrekken. De eigenvermogensfaciliteit voor groei van COSME helpt voornamelijk in de uitbreidings- en groeifase risicokapitaal aan kmo's te verstrekken.

Horizon 2020 is het EU-programma voor onderzoek en innovatie dat loopt van 2014 tot en met 2020 en een totaal budget heeft van €77 miljard. In het kader van Horizon 2020 hebben de financiële instrumenten van InnovFin - EU-financiering voor innovatieve ondernemingen - als doel gemakkelijkere en snellere toegang tot financiering te bieden aan innovatieve ondernemingen in heel Europa. Met name de InnovFin garantiefaciliteit voor het mkb verstrekt garanties en contragaranties voor schuldfinanciering tussen €25 000 en €7,5 miljoen om de toegang tot financiering voor innovatieve kmo's en midcaps te verbeteren. In het kader van de InnovFin garantiefaciliteit voor het mkb, die door het EIF wordt beheerd, ontvangen financiële intermediairs - banken en andere financiële instellingen - een garantie voor een deel van hun verliezen op de door de faciliteit gedekte schuldfinanciering.

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de financieringspijler van het investeringsplan voor Europa, dat in november 2014 is gelanceerd om de neerwaartse trend van de investeringsniveaus om te buigen en Europa op weg te brengen naar economisch herstel. Dankzij de innovatieve aanpak op basis van het gebruik van een aan de EIB-groep verstrekte garantie uit de EU-begroting kunnen aanzienlijke publieke en private middelen worden gemobiliseerd voor investeringen in strategische sectoren van de Europese economie. Het investeringsplan voor Europa heeft al meer dan €460 miljard aan investeringen opgeleverd en heeft steun verleend aan 1,1 miljoen startende ondernemingen en kmo's in heel Europa. Klik hier voor de meest recente EFSI-cijfers per sector en per land.

Voor meer informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling aan financiële intermediairs voor de leninggarantiefaciliteit van COSME

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling aan financiële intermediairs voor de InnovFin garantiefaciliteit voor het mkb

Gecoördineerde Europese respons op het coronavirus:

Website over het coronavirus

Website EIB


Terug naar boven