r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Defensiefonds: EU financiert nieuwe gezamenlijke onderzoeks- en industriële projecten*

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 6 april 2020.

De Commissie roept op tot het indienen van voorstellen voor gezamenlijke industriële projecten op defensiegebied waarvoor zij in 2020 meer dan 160 miljoen euro aan financiering reserveert, en kondigt aan zeven nieuwe projecten voor defensieonderzoek te hebben geselecteerd die in het kader van de begroting 2019 meer dan 19 miljoen euro aan financiering hebben ontvangen.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “In deze moeilijke periode waarin we worden geconfronteerd met problemen op vele fronten, mobiliseren we alle EU-programma's om onze bedrijven, groot of klein, te ondersteunen. We maken ons ook klaar voor de toekomst. Met de gezamenlijke ontwikkeling van defensietechnologieën maken we Europa veerkrachtiger en versterken we onze industriële basis.”

De projecten worden gefinancierd in het kader van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP), dat voor de periode 2019-2020 over een begroting van 500 miljoen euro beschikt, en de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR), met een begroting van 90 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Dat zijn de voorloperprogramma's van een volwaardig Europees Defensiefonds dat een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis zal bevorderen en zal bijdragen tot de strategische autonomie van de EU.

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie: oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2020

De oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2020 bestrijken met een totale begroting van meer dan 160 miljoen euro twaalf categorieën die beantwoorden aan de kritieke vermogensbehoeften die in nauwe samenwerking met de lidstaten zijn vastgesteld.

De Commissie is onder andere op zoek naar projectvoorstellen voor het ontwerp, het ontwikkelen van prototypes en het testen van medische tegenmaatregelen voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen, zoals preventieve en therapeutische immunotherapie. Dergelijke tegenmaatregelen kunnen nuttig zijn om toekomstige pandemieën zoals die waarmee Europa en de wereld vandaag worden geconfronteerd, aan te pakken. De oproepen zijn ook gericht op het vergroten van de defensieve vermogens van de EU om onbemande luchtvaartuigen zoals drones op te sporen en te bestrijden alsook het vergroten van het cybersituationeel bewustzijn en de cyberdefensievermogens, de defensienetwerken en de technologieën voor beveiligde communicatie en informatie-uitwisseling van de EU.

Het programma omvat stimulansen voor de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Net als in 2019 is één categorie, met een begroting van 10 miljoen euro, volledig gereserveerd voor kmo's die innovatieve en toekomstgerichte defensieoplossingen kunnen bieden.

De Commissie zal een voorlichtingsdag organiseren om geïnteresseerde consortia wegwijs te maken in de indieningsprocedure en om de samenwerking tussen Europese entiteiten via specifieke matchmakingsessies te bevorderen. De exacte datum wordt de komende weken meegedeeld.

Tegelijkertijd evalueert de Commissie momenteel de kandidaturen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen van 2019.

Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek: de projecten die zijn geselecteerd voor 2019

Naar aanleiding van de oproepen tot het indienen van voorstellen van 2019 zijn zeven nieuwe projecten voor defensieonderzoek geselecteerd voor financiering in het kader van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR). Hier is een totaalbedrag van meer dan 19 miljoen euro mee gemoeid.

De geselecteerde projecten zijn gericht op technologieën met een hoog disruptief potentieel in de defensiesector, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie, maar ook kritische defensietechnologieën voor elektronische oorlogvoering en interoperabiliteitsnormen voor militaire onbemande systemen.

De consortia die de geselecteerde voorstellen hebben ingediend, bestaan uit 65 van de meest geavanceerde Europese systeemintegratoren, fabrikanten van originele uitrusting (Original Equipment Manufacturers), hoogtechnologische midcaps, kleine en middelgrote ondernemingen en onderzoeksinstituten en zijn gevestigd in 15 lidstaten.

Meer informatie

EDIDP-oproepen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Website van DEFIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/

Website van het EDA: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research

Factsheet EDIDP-oproep

Factsheet PADR-projecten

Meer achtergrondinformatie over eerdere communicatie over de defensie-industrie

Persbericht over de lancering van het Europees Defensiefonds, juni 2017

Persbericht over de eerste subsidies voor onderzoek op defensiegebied, februari 2018

Persbericht over het voorstel voor een Europees Defensiefonds 2021-2027, juni 2018

Persbericht over het voorlopig akkoord over het toekomstige Europees Defensiefonds, februari 2019

Persbericht over de voorbereiding van eerste gezamenlijke industriële projecten in het kader van de EU-begroting, februari 2019 (in het Engels)

Meer informatie over het PADR-werkprogramma en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (in het Engels)

Meer informatie over het EDIDP-werkprogramma en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (in het Engels)

  • Bijgewerkt op 07/04/2020 11:45

Terug naar boven