r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: De Commissie bevordert de grensoverschrijdende behandeling van patiënten en de inzet van medisch personeel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 3 april 2020.

De pandemie van het coronavirus zet de gezondheidszorgstelsels in de hele EU onder ongekende, toenemende druk. Om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg tussen nationale, regionale en lokale autoriteiten te ondersteunen en aan te moedigen, heeft de Commissie vandaag praktische richtsnoeren voor de lidstaten gepresenteerd. Samenwerking over de grenzen heen kan de druk op overbelaste ziekenhuizen verlichten door patiënten die aan de coronavirusziekte lijden, over te brengen naar lidstaten waar ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. De Commissie zal de lidstaten en niet-gouvernementele organisaties ook ondersteunen bij de inzet van teams van gekwalificeerd medisch personeel, zodat zij bijstand kunnen bieden over de grenzen heen.

Vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, Margaritis Schinas, zei in dit verband: “De eenheid en solidariteit van de EU zijn van vitaal belang in de strijd tegen het coronavirus. Grensoverschrijdende samenwerking kan het verschil maken en levens redden door de druk op de overbelaste gezondheidszorgcapaciteiten in de lidstaten te verlichten. Wij worden geconfronteerd met de grootste crisis in decennia, en wij zullen geen enkel middel onbenut laten in onze collectieve reactie.”

Commissaris Stella Kyriakides, verantwoordelijk voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei hierover: “Alleen samen kunnen wij de crisis van het coronavirus het hoofd bieden. Levensreddende samenwerking tussen de lidstaten is van cruciaal belang. De solidariteit van de EU is de afgelopen weken tastbaar geworden: lidstaten behandelen patiënten uit hun buurlanden, zelfs al staan ze zelf ook onder druk. Dit is de EU op haar best. Met de richtsnoeren van vandaag willen wij de grensoverschrijdende behandeling van patiënten bevorderen en een stimulans bieden om gezondheidswerkers uit EU-landen met extra capaciteit in te zetten waar dat het hardst nodig is. Solidariteit redt levens.”

De richtsnoeren van vandaag bevatten een meer gecoördineerde aanpak van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van dringende medische zorg. In de richtsnoeren wordt ook een overzicht gegeven van de aanvullende steun en bijstand die de Commissie aan de gezondheidsautoriteiten van de lidstaten zal verlenen, met name door:

  • het coördineren van de verzoeken om grensoverschrijdende gezondheidszorg via het Gezondheidsbeveiligingscomité, dat wordt voorgezeten door de Commissie, en via het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie. Dergelijke verzoeken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op beschikbare bedden op de afdeling intensieve zorgen, de behandeling en overbrenging van patiënten of bijstand van gekwalificeerde teams van medisch personeel. De Commissie zal deze verzoeken en de beschikbare bijstand in de lidstaten nauwgezet volgen;
  • het ondersteunen van gezondheidsautoriteiten die om bijstand verzoeken via het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Dat mechanisme stelt de Commissie in staat het grensoverschrijdende spoedtransport van patiënten en de inzet van gekwalificeerd medisch personeel te coördineren en te co-financieren;
  • het uiteen zetten van regelingen voor grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit en het verduidelijken de stappen die moeten worden genomen voor de terugbetaling van de kosten van grensoverschrijdende behandelingen in overeenstemming met de verordeningen inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
  • het aanmoedigen van de inzet van gekwalificeerde teams van medisch personeel over de grenzen heen. De Commissie spoort de lokale, regionale en nationale gezondheidsautoriteiten ook aan om de bestaande bilaterale en regionale overeenkomsten te gebruiken en de wederzijdse erkenning van medische beroepskwalificaties te verduidelijken;
  • het ter beschikking stellen van een systeem ter ondersteuning van klinisch beheer om gezondheidswerkers te helpen bij het delen van kennis en expertise. Het systeem biedt een platform voor internetconferenties waarmee artsen in de hele EU kennis en ideeën kunnen uitwisselen en informatie over klinische gevallen kunnen delen*.

Wat de financiële bijstand voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg betreft, heeft de Commissie bovendien het Solidariteitsfonds ook uitgebreid tot noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Bovendien komen de uitgaven voor gezondheidszorg in aanmerking voor financiering uit de structuurfondsen en was in het kader van de gecoördineerde economische reactie op de corona-uitbraak al gezorgd voor bijkomende flexibiliteit om middelen te verschuiven. Tot slot zal extra steun beschikbaar worden gesteld via het instrument voor noodhulp (ESI) dat gisteren werd gepresenteerd.

Meer informatie

Speciale webpagina van de Commissie over de EU-respons op de uitbraak van COVID-19


Terug naar boven