r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: Buitengewone plenaire vergadering op 16 en 17 april

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 2 april 2020.

De beslissing om de buitengewone plenaire vergadering te houden is genomen om het parlementaire werk rondom speciale Covid-19-maatregelen voort te kunnen zetten

De voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters (Conferentie van voorzitters) hebben donderdagochtend via videoconferentie vergaderd en besloten om op donderdag 16 en vrijdag 17 april in Brussel een buitengewone plenaire vergadering te houden.

Op de agenda staan een debat met de Raad en de Commissie en een stemming over een resolutie over de gecoördineerde EU-respons ter bestrijding van de Covid-19-pandemie en de gevolgen van de uitbraak. Het EP kan dan ook stemmen over wetgevings- of begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie in de context van de huidige crisissituatie.

De Conferentie van voorzitters heeft de kalender van het EP aangepast met extra data voor vergaderingen op afstand voor de bestuursorganen, commissies en politieke fracties van het EP. U kunt de herziene vergaderkalender hier vinden.

De fractieleiders hebben donderdag ook hun bezorgdheid geuit over de noodmaatregelen die recentelijk in Hongarije zijn aangenomen. Een meerderheid van de fracties heeft EP-voorzitter Sassoli gevraagd hun zorgen in een brief aan de Commissie kenbaar te maken en de Commissie te verzoeken de situatie te evalueren en te overwegen de artikel 7-procedure van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) in werking te stellen. Deze procedure geeft de EU de mogelijkheid de Europese fundamentele waarden te beschermen.

Stemsysteem op afstand en gezondheidsmaatregelen

De bestaande voorzorgsmaatregelen die het Europees Parlement heeft genomen tegen de verdere verspreiding van Covid-19 hebben geen invloed op de werkzaamheden met betrekking tot de wetgevingsprioriteiten. De kernactiviteiten worden weliswaar beperkt, maar de wetgevende, budgettaire en controlerende functies van de instelling blijven verzekerd.

Het Parlement is akkoord gegaan met een nieuw systeem om op afstand te kunnen stemmen. Dit systeem beschermt de openbare gezondheid en biedt de noodzakelijke waarborgen voor EP-leden om individueel, onafhankelijk en vrij te kunnen stemmen.


Terug naar boven