r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onderzoek naar Covid-19-vaccins en behandelingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 2 juni 2020.

Link naar de video: EU-financiering voor Covid-19 onderzoek

(Duur van de video:02:09)

Terwijl de wereld worstelt om de corona-pandemie in te dijken, steunt de EU de inspanningen om zo snel mogelijk een vaccin en doeltreffende behandelingen te ontwikkelen.

De EU heeft een gecoördineerde respons opgericht om de huidige crisis te helpen aanpakken. Het financieren van onderzoek en innoverende projecten om een behandeling te vinden voor Covid-19 zijn een essentieel onderdeel van dit plan.

De huidige uitbraak aanpakken

De Europese Commissie heeft €47.5 miljoen toegewezen aan 17 onderzoeksprojecten van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma dat onderzoek financiert.

De 136 onderzoeksteams in en buiten de EU die deelnemen aan deze projecten werken aan:

  • het verbeteren van de paraatheid en de respons op uitbraken, dankzij een beter controlesysteem om de verspreiding van het virus te voorkomen en in te perken
  • snelle diagnose testen voor medische centra, die een snellere en nauwkeuriger diagnose mogelijk maken
  • nieuwe behandelingen
  • het ontwikkelen van nieuwe vaccins

De onderzoeksteams zullen hun resultaten delen om de respons van de publieke gezondheidszorg te versnellen.

De Europese Commissie deed ook een oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen tegen het einde van maart, gericht op het ontwikkelen van behandelingen en diagnostiek om de huidige uitbraak aan te pakken en ons beter voor te bereiden op de toekomst. Dit valt binnen het domein van het Innovatief Medicijnen Initiatief (IMI) - een publieke-private samenwerking tussen de EU en de farmaceutische industrie, tevens gefinancierd door Horizon 2020. Een verwachte totale investering van €90 miljoen zal voor de helft gefinancierd worden door de EU en de andere helft door de industrie.

Op 16 maart verleende de Europese Commissie €80 miljoenfinanciële steun aan het innovatieve Duits vaccinbedrijf CureVac om hun werk aan een coronavirus vaccin te ondersteunen. Deze steun is ook afkomstig van Horizon 2020, in de vorm van een garantie voor een EIB-lening van een identiek bedrag, die op dit moment wordt geëvalueerd.

Bestaande programma’s

De EU had al een aantal financieringsmechanismen voor onderzoek en noodsituaties beschikbaar om volksgezondheidscrisissen aan te pakken, die nu al zijn ingeschakeld. Onder andere PREPARE en het Europese Virusarchief maken hier deel van uit. PREPARE is een project dat de paraatheid steunt van Europese ziekenhuizen en hun begrip van de dynamiek van een uitbraak. Het Europese Virusarchief is een virtuele collectie van virussen om onderzoekers te helpen bij de diagnosestelling.

De EU steunt ook start-ups en KMO’s met innoverende projecten die mogelijk kunnen helpen om de uitbraak in te dammen, inclusief Epishuttle - een project voor gespecialiseerde isolatie units, en m-TAP - een luchtfilteringtechnologie om virale luchtdeeltjes te verwijderen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200323STO75619


Terug naar boven