r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 12 maart 2020.

Europese Raad 10 maart 2020 (Videoconferentie)

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 10 maart 2020 vond een videoconferentie plaats tussen de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger.

Delen

Inhoud

1.

Onderwerpen op de agenda

Uitbraak coronavirus

De regeringsleiders spraken over de gecoördineerde aanpak van het coronavirus (COVID-19). In deze aanpak staan vier prioriteiten centraal:

  • het inperken van de verspreiding van het virus
  • het verzekeren van de voorziening van medische middelen
  • het bevorderen van onderzoek, onder meer naar een vaccin
  • het aanpakken van sociaal-economische gevolgen.

2.

Resultaten

Gecoördineerde aanpak

De regeringsleiders waren het eens over de noodzaak van een gezamenlijk Europees optreden tegen het coronavirus. Hiervoor werd afgesproken dat de ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken van de lidstaten dagelijks met elkaar in contact moeten staan voor overleg.

Medische voorzieningen

Ook hebben de regeringsleiders de Commissie gevraagd het initiatief te nemen in het voorkomen van tekorten aan medische uitrusting. De Commissie is van plan om deze beschermingsmiddelen te kopen via RescEU.

Onderzoek

Onderzoek is nodig om een vaccin tegen het coronavirus te kunnen vinden. De Europese Raad benadrukte het belang van deze onderzoeksinspanningen. De Commissie heeft al €140 miljoen vrijgemaakt en specifieke projecten geselecteerd die gebruik kunnen maken van dit geld.

Economische gevolgen

Besloten werd dat de EU-regels wat betreft staatssteun en het Stabiliteits- en Groeipact flexibel zullen worden toegepast. Dit met het oog op de sociaal-economische gevolgen van het coronavirus voor de lidstaten. Om getroffen ondernemingen en sectoren te ondersteunen, zal de EU alle noodzakelijke instrumenten inzetten.

Delen

Terug naar boven