r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: de EU-responscapaciteit voor noodtoestanden stimuleren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 september 2020.

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft ten minste €1.4 mld nodig voor 2021-2027 om te verzekeren dat het voldoende uitgerust is om rampen te helpen bestrijden, volgens EP-leden.

Het fonds helpt EU-landen om op noodsituaties en rampen te reageren. In het verleden werd het geactiveerd om te helpen bij aardbevingen, branden, overstromingen en recent de evacuatie uit China van EU-burgers die getroffen werden door het coronavirus.

In een rapport dat op 5 maart werd aangenomen, zei de Parlementaire milieucommissie dat financiering van het mechanisme voor civiele bescherming ten minste €1.4 miljard moet bedragen in 2021-2027, zoals voorgesteld door de Europese Commissie.

Ze willen ook meer duidelijkheid over hoe de financiering verdeeld kan worden tussen preventie, paraatheid en respons. De commissie zei dat een aanzienlijk grotere hoeveelheid naar paraatheid moet gaan.

EU-defensiemechanisme om levens te redden

Sinds de oprichting in 2001, werd het EU-mechanisme voor civiele bescherming - een samenwerkingssysteem voor wederzijdse bijstand - al 330 keer ingeschakeld om in en buiten de EU op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen te reageren, zoals bosbranden, overstromingen, zee verontreiniging, aardbevingen, orkanen, industriële ongevallen en crisissen zoals gezondheidscrisissen.

Tijdens de huidige coronavirus-uitbraak, werd het gebruikt om de levering van medisch urgentiemateriaal naar China en beschermingsmateriaal naar Italië te coördineren en mede te financieren.

Het heeft ook geholpen om EU-burgers uit het Wuhan-gebied in China en van het Diamond cruiseschip (aangemeerd Yokohama, Japan) terug naar huis te repatriëren.

Het versterken van de capaciteit om op noodsituaties te reageren

Wanneer een lidstaat getroffen wordt door een ramp, kan het hulp vragen via het mechanisme. De Commissie coördineert de respons en financiert ten minste 75% van het transport en operationele kosten.

In 2019 ontwikkelde de EU een nieuwe Europese reserve voor bijkomende middelen, dat RescEU heet, om onmiddellijk in te springen wanneer de middelen die door de lidstaten ingezet worden niet voldoende zijn.

EP-leden willen in het 2021-2027 programma een groter bedrag toewijzen aan paraatheid, inclusief financiering om de nieuwe en noodzakelijke RescEU uitrusting en materialen te kopen - zoals vliegtuigen voor bosbrandbestrijding, speciale waterpompen, veldhospitalen en speciale medische apparatuur.

Volgende stappen

Na het debat en de stemming tijdens de plenaire sessie over het 2021-2027 programma voor het mechanisme voor civiele bescherming, zal het Parlement beginnen aan de onderhandelingen met de Raad van ministers.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200304STO73957


Terug naar boven