r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Commissie wil meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis

maandag 30 maart 2020, 10:37
Wit bord met de tekst "EU Budget for the future"
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Commissievoorzitter Von der Leyen wil het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 een grotere rol laten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Zij stelt dat het MFK eraan kan bijdragen de verschillen tussen rijkere en armere landen in de EU te verkleinen.

Von der Leyen denkt dat het MFK een grote rol kan spelen bij het helpen van landen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. Op deze manier wil zij een economische crisis bestrijden. De afgelopen tijd zijn er verschillen van inzicht ontstaan tussen de lidstaten over de vraag hoe de crisis te bestrijden. Daarbij zou het MFK en met name het onderdeel cohesie een grotere rol moeten spelen. Cohesie omvat een derde van het MFK, en streeft ernaar de kloof tussen rijke en arme EU-lidstaten te verkleinen.

De Commissie zal voorstellen het bedrag van het MFK te verhogen. Daarnaast zal het aandeel van het regionaal beleid in het MFK groter worden.

Bron: POLITICO

Terug naar boven