r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Verklaring van de Commissie over de raadpleging van de lidstaten over het voorstel tot uitbreiding van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

Vanavond heeft de Europese Commissie de lidstaten voor raadpleging een ontwerpvoorstel gestuurd om de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die op 19 maart 2020 is aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus, uit te breiden.

Binnen enkele dagen heeft de Commissie op basis van deze tijdelijke kaderregeling 14 staatssteunbesluiten genomen om 22 nationale maatregelen goed te keuren voor het verstrekken van de broodnodige liquiditeiten aan Europese bedrijven in deze moeilijke tijden. De Commissie stelt nu voor de tijdelijke kaderregeling uit te breiden door extra steunmogelijkheden toe te voegen voor vijf soorten steunmaatregelen. De lidstaten kunnen nu opmerkingen maken over het ontwerpvoorstel van de Commissie. De Commissie streeft ernaar de gewijzigde tijdelijke kaderregeling volgende week in werking te laten treden.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, verklaarde in dit verband:

Om de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in goede banen te leiden, is een daadkrachtig, snel en - vooral - gecoördineerd optreden nodig. De EU-staatssteunregels bieden de lidstaten een instrumentarium om bedrijven in deze moeilijke tijd te helpen. We zullen dit instrumentarium aanvullen om de lidstaten in staat te stellen steun te verlenen aan bedrijven die de broodnodige producten voor de bestrijding van het coronavirus ontwikkelen, testen en produceren, zoals vaccins, medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. We zullen de lidstaten ook in staat stellen gerichte steun te verlenen om banen te redden in sectoren en regio's die bijzonder hard worden getroffen door de uitbraak in de vorm van uitstel van belastingbetaling en opschorting van werkgeversbijdragen of in de vorm van verstrekking van loonsubsidies. De Commissie zal alles in het werk blijven stellen om de Europese regeringen en burgers te steunen".

De vijf voorgestelde maatregelen zijn:

  • Meer steun voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van coronavirus (O&O) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken. Er kan nog meer steun worden verleend als de lidstaten over de grenzen heen samenwerken.
  • Meer steun voor de bouw en verbetering van testfaciliteiten voor producten die relevant zijn voor de aanpak van de uitbraak van het coronavirus, zoals vaccins, medische apparatuur of hulpmiddelen, beschermend materiaal en ontsmettingsmiddelen. De lidstaten kunnen ook garanties tegen verlies verlenen om bedrijven te stimuleren om te investeren. Er kan nog meer steun worden verleend als de lidstaten over de grenzen heen samenwerken.
  • Meer steun voor het maken van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, zoals vaccins, medische apparatuur of hulpmiddelen, beschermend materiaal en ontsmettingsmiddelen. De lidstaten kunnen ook garanties tegen verlies verlenen om bedrijven te stimuleren om te investeren. Er kan nog meer steun worden verleend als de lidstaten over de grenzen heen samenwerken.
  • Gerichte steun in de vorm van uitstel van belastingbetaling en/of opschorting van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid om ontslagen als gevolg van de coronaviruscrisis in specifieke regio's of sectoren die het zwaarst door de uitbraak zijn getroffen, te helpen vermijden.
  • Gerichte steun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers om ontslagen als gevolg van de coronaviruscrisis in specifieke regio's of sectoren die het hardst door de uitbraak worden getroffen, te helpen vermijden.

Dankzij de mogelijkheden voor gerichte steun kunnen de lidstaten flexibeler selectief ingrijpen op basis van de grootste behoefte. Deze mogelijkheid vormt een aanvulling op de mogelijkheid om, buiten het toepassingsgebied van het EU-staatssteuntoezicht om, algemene maatregelen te nemen die voor alle ondernemingen beschikbaar zijn (zoals reeds verduidelijkt in de Mededeling van de Commissie van 13 maart en de bestaande tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun).

Ten slotte heeft de Europese Commissie vandaag besloten om tijdelijk alle landen te schrappen van de lijst van landen “met verhandelbare risico's” in de Mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering. Daardoor kunnen de lidstaten een publieke kortlopende exportkredietverzekering beschikbaar stellen in het licht van de toenemende ontoereikendheid van de private verzekeringscapaciteit voor de export naar alle landen in de huidige coronaviruscrisis.


Terug naar boven