r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie voert budget voor repatriëringsvluchten en rescEU-voorraad op

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om 75 miljoen euro uit de EU-begroting ter beschikking te stellen om de lidstaten te helpen bij de repatriëring van EU-onderdanen en om het budget van de medische rescEU-voorraad te verhogen.

Commissaris Johannes Hahn, die verantwoordelijk is voor de EU-begroting: “De maatregel van vandaag toont wederom aan hoe de EU-begroting voor meerwaarde kan zorgen wanneer en waar dat het hardst nodig is. Het is ook een voorbeeld van Europese solidariteit en samenwerking op zijn best.”

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheersing: “De veilige terugkeer van onze burgers is een prioriteit. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij tijdens deze moeilijke tijden zo spoedig mogelijk met hun gezinnen worden herenigd. Ik dank de lidstaten voor hun inspanningen tijdens dit proces. Ons Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties werkt dag en nacht met de lidstaten samen om aan hun verzoeken tegemoet te komen.”

Repatriëringsvluchten

Dankzij repatriëringsvluchten via het Uniemechanisme voor civiele bescherming die de EU mede heeft gefinancierd, zijn sinds het begin van de uitbraak al 2 312 mensen naar Europa gerepatrieerd uit China, Japan, de VS, Marokko, Tunesië, Georgië, de Filipijnen en Kaapverdië. Voor de komende dagen zijn meer dan 80 repatriëringsvluchten gepland.

In het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming draagt de EU bij aan de kosten van repatriëringsvluchten die onderdanen van meer dan één lidstaat vervoeren, op basis van het solidariteitsbeginsel.

RescEU-voorraad

Dit voorstel van de Europese Commissie zorgt ervoor dat het totale budget van de eerste rescEU-voorraad medische apparatuur (beademingsapparaten, beschermingsmaskers en essentiële medische hulpmiddelen) wordt verhoogd tot 80 miljoen euro.

Achtergrond

De Commissie komt met een voorstel voor een ontwerp van gewijzigde begroting, bedoeld om een deel van de EU-uitgaven voor het jaar naar de actuele prioriteiten door te sluizen en ervoor te zorgen dat de bijbehorende acties worden gefinancierd.

Het ontwerp van gewijzigde begroting omvat ook:

  • 350 miljoen euro steun aan Griekenland voor migratiebeheer, bovenop de reeds ingezette extra 350 miljoen euro aan noodhulp, in overeenstemming met de toezegging van voorzitter Von der Leyen tijdens haar bezoek aan Griekenland;
  • 3,6 miljoen euro voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, ter verhoging van de capaciteit om bedreigingen voor de volksgezondheid als gevolg van besmettelijke ziekten te constateren en te beoordelen en daarover te communiceren, en met name om de expertisecapaciteit te verhogen in het licht van de coronacrisis;
  • 100 miljoen euro om Albanië te helpen de vernietigende aardbeving van 26 november 2019 te boven te komen, als onderdeel van de door de Commissie toegezegde 115 miljoen euro en de in totaal toegezegde 1,15 miljard euro;
  • 3,3 miljoen euro extra financiering voor de begroting 2020 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Daardoor kan het EOM bijvoorbeeld sneller gekwalificeerd personeel aanwerven en IT-apparatuur kopen om de eerste zaken te behandelen. Eerder dit jaar kreeg het EOM al steun voor dossierbeheer. Bij elkaar bedraagt de totale verhoging van de financiering van het EOM voor 2020 48 %.

Volgende stappen

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om de begrotingswijzigingen zo snel mogelijk goed te keuren en ervoor te zorgen dat het geld snel terechtkomt waar het het hardst nodig is.

Meer informatie

Website over de respons van de Europese Commissie op het coronavirus

Ontwerp van gewijzigde begroting 1


Terug naar boven