r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU en 15 leden van Wereldhandelsorganisatie komen met noodregeling voor instellen van beroep in handelsgeschillen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

De EU en 15 andere leden van de WTO zijn vandaag een regeling overeengekomen die het mogelijk maakt beroep in te stellen en onderlinge handelsgeschillen op te lossen, hoewel de WTO-Beroepsinstantie momenteel buiten werking is gesteld. De EU, die zich onverminderd sterk inzet voor een op regels gebaseerd handelssysteem, heeft een leidende rol gespeeld bij het invoeren van deze noodmaatregel in het kader van de WTO.

Commissaris voor Handel Phil Hogan zei hierover: “Met het vandaag bereikte akkoord wordt concrete invulling gegeven aan de politieke verbintenis die in januari in Davos op ministerieel niveau is aangegaan. Het betreft hier een noodmaatregel om het hoofd te kunnen bieden aan een situatie waarin de WTO tijdelijk als beroepsinstantie bij handelsgeschillen buiten werking is gesteld. Dit akkoord getuigt van de stellige overtuiging van de EU en vele andere landen dat in tijden van crisis samenwerking de beste optie is. Wij zullen vóór alles blijven ijveren voor herstel van de beroepsmogelijkheid in het kader van het WTO-stelsel voor geschillenbeslechting. In de tussentijd vraag ik andere WTO-leden om zich aan te sluiten bij deze open regeling, die van cruciaal belang is voor de eerbiediging en handhaving van de internationale handelsregels.”

De multilaterale voorlopige regeling voor beroep tegen arbitrale uitspraken is gebaseerd op de gebruikelijke WTO-beroepsregels en staat open voor alle leden van de Wereldhandelsorganisatie die zich daarbij willen aansluiten, zolang de Beroepsinstantie van de WTO niet volledig operationeel is.

Het vandaag bereikte akkoord maakt duidelijk hoeveel belang de deelnemende WTO-leden - Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, de Europese Unie, Guatemala, Hongkong (China), Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Uruguay en Zwitserland - hechten aan een goed functionerend tweefasenstelsel voor de beslechting van geschillen in het kader van de WTO. Een dergelijk systeem waarborgt dat handelsgeschillen kunnen worden beslecht door middel van onpartijdige en onafhankelijke uitspraken, wat van essentieel belang is voor een multilateraal, op regels gebaseerd handelssysteem.

De multilaterale voorlopige regeling voor beroep tegen arbitrale uitspraken zal naar verwachting in de komende weken - zodra de respectieve WTO-leden hun interne procedures hebben afgerond - officieel ter kennis van de WTO worden gebracht, waarna zij kan worden toegepast.

Meer informatie

Ministeriële verklaring

Tekst van de regeling

Verklaring van de ministers, Davos, 24 januari 2020

Verklaring van de EU tijdens de vergadering van de Algemene Raad van de WTO van 9 december 2019

Voorstel van de EU voor de hervorming van de Beroepsinstantie


Terug naar boven