r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Feeding a new Charter strategy - consulting stakeholders, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 april 2020
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

FRA supports the European Commission with ongoing consultations as part of the upcoming strategy on the application of the EU’s Fundamental Rights Charter. The European Commission has just launched consultations to feed its work on the Charter Strategy. The strategy will be adopted in autumn. The deadline for providing input online is 16 April. FRA will analyse the input from civil society organisations, NHRIs and Equality Bodies, legal practitioners, and local authorities provided through dedicated consultations. This year’s Fundamental Rights Report 2020 will also focus on the application of the Charter at national level. The report will be available in May.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven