r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie geeft richtsnoeren om luchtvervoer van essentiële goederen te waarborgen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020.

De Europese Commissie roept de EU-lidstaten op om het luchtvrachtvervoer tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In de nieuwe richtsnoeren worden operationele en organisatorische maatregelen aanbevolen om essentiële vervoersstromen, zoals van medische benodigdheden en personeel, in beweging te houden.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Luchtvracht vertegenwoordigt in waarde ongeveer 35 % van de wereldhandel en is een belangrijk onderdeel van het goederenvervoer. Het luchtvervoer houdt de waardeketens van veel waardevolle materialen in stand en is een essentiële aanvulling op het goederenvervoer over land en zee. Wij treffen concrete maatregelen om het luchtvervoer, ook op passagiersvliegtuigen, draaiende te houden. Tijdgevoelige producten zoals geneesmiddelen moeten per vliegtuig worden vervoerd. In de richtsnoeren wordt aanbevolen om nachtvliegverboden en slotbeperkingen op luchthavens op te heffen of flexibeler te maken, en speciale maatregelen te treffen voor werknemers in het luchtvervoer.”

De lidstaten wordt onder meer verzocht tijdelijke verkeersrechten te verlenen voor aanvullend vrachtvervoer van buiten de EU waarvoor normaal beperkingen gelden, ook voor vracht die wordt vervoerd met passagiersvliegtuigen. Daarnaast krijgen zij het advies om beperkingen op nachtvluchten en/of slotbeperkingen op luchthavens tijdelijk op te heffen voor het vervoer van essentiële goederen, en om het gebruik van passagiersvliegtuigen voor vrachtvervoer te vergemakkelijken. Piloten moeten worden vrijgesteld van reisbeperkingen als zij geen symptomen vertonen.

Luchthavens die nog open zijn, moeten voldoende capaciteit hebben om luchtvracht af te handelen en er moeten speciale maatregelen worden getroffen voor personeel dat bij het vrachtvervoer betrokken is.

Die uitzonderlijke maatregelen zijn tijdelijk, zolang de coronacrisis duurt.

Beperkingen die onverenigbaar zijn met het EU-recht moeten worden opgeheven. De Commissie roept ook alle derde landen op om het luchtvrachtvervoer geen onnodige beperkingen op te leggen, met name als die onverenigbaar zijn met de bestaande overeenkomsten. Het is in het algemeen belang om de continuïteit van de toeleveringsketen voor goederen, waaronder zeer gespecialiseerde, dringende en kritieke producten zoals medische benodigdheden, te waarborgen.

Achtergrond

De continuïteit van het luchtvrachtvervoer is van levensbelang voor de economie en de bestrijding van het coronavirus. De Europese en mondiale toeleveringsketens zijn ervan afhankelijk. Voedsel, medische benodigdheden en andere producten die van cruciaal belang zijn voor de werking van kwetsbare toeleveringsketens moeten onafgebroken door de lucht kunnen worden vervoerd. Op 16 maart 2020 heeft de Europese Commissie richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen goedgekeurd om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te waarborgen. Daarin wordt beklemtoond dat alle binnengrenzen van de EU open moeten blijven voor goederenvervoer en dat de toeleveringsketens voor essentiële producten in stand moeten worden gehouden. De lidstaten moeten die richtsnoeren aan alle binnengrensovergangen volledig ten uitvoer leggen.

Het doel van de mededeling over de toepassing van green lanes, die de Europese Commissie op 23 maart 2020 heeft goedgekeurd, is in de hele EU een samenwerking tot stand te brengen waardoor een continue goederenstroom wordt gewaarborgd en alle vracht, en dus niet alleen essentiële goederen zoals levensmiddelen en medische benodigdheden, snel en zonder vertraging op de plaats van bestemming terechtkomt.

Meer informatie

EU-respons op het coronavirus

Overzicht van de nationale maatregelen per land

Communicatie over de toepassing van green lanes


Terug naar boven