r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: Europarlementariërs roepen op tot een meer gezamenlijke EU-reactie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020.

Tijdens het plenaire debat van donderdag spraken de EP-leden hun steun uit voor EU-maatregelen tegen de pandemie en riepen zij op tot meer solidariteit om burgers te helpen.

De Europarlementariërs riepen de lidstaten op om samen te werken en de binnengrenzen open te houden om medische benodigdheden snel te kunnen leveren. Dit deden zij voorafgaand aan de cruciale en urgente stemming over de eerste reeks Commissievoorstellen om de lidstaten te helpen de pandemie te lijf te gaan op een efficiënte en gecoördineerde manier.

Met het oog op de gezondheidsrestricties kwam een deel van de Europarlementariërs van alle politieke groepen op donderdag bijeen in een speciale sessie in de vergaderzaal in Brussel. De andere EP-leden volgende het debat vanuit hun huis. Met dank aan deze special procedure was het mogelijk voor alle leden om op afstand te stemmen: 687 Europarlementariërs brachten hun stem uit om het in werking stellen van de urgentieprocedure.

Klik op de namen om individuele verklaringen te bekijken.

EP-voorzitter David Sassoli opende het debat. Daarbij benadrukte hij dat het Parlement niet ophoudt te functioneren door de pandemie. “Dit is de enige manier dat wij de burgers, onze samenleving en de zorgmedewerkers die zich opofferen in de ziekenhuizen in Europa kunnen dienen.” Hij voegde daaraantoe: “Het Parlement gaat door met het vervullen van zijn democratische rol.”

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen benadrukte de noodzaak voor gezamenlijke actie en het beschermen van de interne markt. Zij zei: “Wanneer wij de geest van ‘allen voor één’ nodig hadden gaven velen het antwoord ‘alleen voor mij’. De zaken verbeteren echter nu. Het vrije verkeer van goederen en diensten is de enige manier om benodigdheden te krijgen waar deze nodig zijn. Grenzen tussen ons opwerpen slaat nergens op! Europese burgers zullen de beslissingen en acties die wij vandaag ondernemen onthouden.”

Esteban González Pons (EVP, ES) zei: “We hebben het Europa nodig dat elke avond op het balkon applaudisseert voor de zorgmedewerkers”. Hij herhaalde wat de Commissievoorzitter zei en riep op tot het in goede banen leiden van middelen naar de lokale zorg en voor de garantie van vrij verkeer van medische benodigdheden en goederen. Hij riep op tot het behoud van politieke systemen, investeringen in onderzoek en solidariteit tussen Europese leiders bij wie de Europese gedachte faalt.

“De beslissingen van vandaag zijn pas de eerste stap”, zei Javier Moreno Sánchez (S&D, ES). Hij benadrukte de noodzaak voor het voorstellen van maatregelen zoals een EU-Marshallplan, gefinancierd uit een gemeenschappelijk Europees schuldeninstrument en een Europees werkloosheidsfonds om de economische en sociale consequenties van de coronacrisis te beperken.

“Als Europa over economische en monetaire solidariteit gaat, dan is solidariteit op het gebied van gezondheid nog veel noodzakelijker”, zei Dominique Riquet (Renew, FR). Hij steunt de maatregelen tegen de 'spookvluchten' en zegt dat goed georganiseerde leveringsketens de manier is om Europa te stabiliseren en de ziekte te bevechten. Hij sloot af: “Ik wil dat deze uitspraak van toepassing is op Europa en de burgers: wat ons niet doodt maakt ons sterker.”

Nicolas Bay (ID, FR) leverde kritiek op de EU-reactie: "We staan voor een grote uitdaging,maar de EU is afwezig. De Europese Commissie brengt Europeanen in gevaar. De EU is niet eens in staat om de maatregelen van de lidstaten te coördineren. De Covid-19-crisis is de nagel, misschien wel de laatste, aan de doodskist van een impotente bureaucratie", zei hij.

Dankbaarheid en waardering zijn niet genoeg, zei Ska Keller (Greens/EFA, DE), die opriep om de hulp ook uit te breiden naar de Westelijke Balkan. De Groenen bepleiten financiële hulp voor mensen die geen inkomen meer hebben. Daarnaast steunen ze de zogenaamde "corona-obligaties" om de stabiliteit van de EU-landen te waarborgen. Deze buitengewone tijden "zijn geen voorwendsel om de "checks and balances" te ondermijnen": de nationale parlementen moeten de regeringen kunnen blijven controleren, voegde zij eraan toe.

Derk Jan Eppink (ECR, NL) stelde een ander pragmatisch antwoord op de crisis voor. "De nieuwe euro-obligaties of "corona-obligaties" zijn geen effectieve manier om de Europese economie nieuw leven in te blazen. De mensen hebben dringend behoefte aan cash geld. Daarom zouden de nationale centrale banken beter kredieten aan een nultarief verstrekken aan onze burgers en bedrijven."

"Een Europa dat beschermt zou voor hun onmisbare werknemers zorgen. In plaats van slechts te applaudisseren voor het zorgpersoneel, de caissières, de mensen van wie ons leven afhangt, zouden we ze moeten helpen", aldus Manon Aubry (GUE/NGL, FR), die pleit voor de gezamenlijke productie van medische apparatuur en voor een duidelijke en gecoördineerde strategie om de lockdown op te heffen.

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič sloot het debat af met het beantwoorden van vragen die de leden van het Europees Parlement tijdens het debat hadden gesteld.

Kijk het volledige debat hier terug (VOD)

Tekst van de toespraak van voorzitter David Sassoli

https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-democracy-cannot-be-suspended-in-face-of-covid-19


Terug naar boven