r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

woensdag 25 maart 2020

Bij wetsvoorstellen 35145 - Initiatiefvoorstel Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal, 35412 - Wijziging begroting Financiën 2020 (Noodpakket banen en economie), 35413 - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 (Noodpakket banen en economie), 35414 - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 (noodpakket banen en economie) en 35415 - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Noodpakket banen en economie) is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissies: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN), Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) en Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Terug naar boven