r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie paraat om agrovoedingssector van de EU te blijven ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020.

Geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus bewijst de agrovoedingssector van de Europese Unie zijn veerkracht en blijft hij de Europeanen voorzien van hoogwaardige, veilige levensmiddelen. Landbouwers en producenten krijgen echter te maken met moeilijkheden en toenemende druk. Voedselzekerheid en een doeltreffende voedselvoorzieningsketen in het hele continent waarborgen blijft een van de prioriteiten van de Commissie.

De Commissie blijft nauwlettend toezicht op alle landbouwmarkten en op de handel in levensmiddelen houden, onder meer via regelmatige updates van de marktobservatoria voor de EU. Tijdens de videoconferentie vandaag heeft commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski de landbouwministers van de EU een overzicht gegeven van de situatie.

Commissaris Wojciechowski: “We hebben te maken met een nooit geziene crisis en ik ben onze boeren en producenten dankbaarder dan ooit voor hun niet-aflatende harde werk ondanks de toenemende moeilijkheden en druk. Deze moeilijke tijden hebben de veerkracht van onze voedselvoorzieningsketen aangetoond. In de vergadering van vandaag hebben we een overzicht gekregen van deze snel veranderende situatie. Ik heb aandachtig geluisterd en goede nota genomen van alle suggesties en verzoeken. De Commissie zal deze nu analyseren en erop reageren. Ik zal de situatie blijven volgen in nauw contact met de lidstaten. We staan klaar om waar nodig verdere actie te ondernemen.

Sinds het begin van de crisis heeft de Commissie de volgende maatregelen genomen ter ondersteuning van de agrovoedingssector:

  • verlenging van de uiterste termijn voor GLB-betalingsaanvragen: de nieuwe termijn voor de indiening van aanvragen is nu 15 juni 2020 in plaats van 15 mei, waardoor landbouwers in deze moeilijke en ongekende tijden meer flexibiliteit krijgen om hun aanvragen in te vullen. De verlenging is reeds meegedeeld voor Italië en de Commissie werkt aan de wettelijke stappen om ze ook voor alle andere lidstaten toe te passen;
  • verhoogde staatssteun: in het kader van de onlangs goedgekeurde tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun kunnen landbouwers nu een maximaal steunbedrag van 100 000 EUR per bedrijf ontvangen en komen bedrijven die zich bezighouden met de verwerking en afzet van voedsel in aanmerking voor een maximum van 800 000 EUR. Dat bedrag kan worden aangevuld met de-minimissteun, een soort nationale steun die specifiek op de landbouwsector is gericht en die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie kan worden toegekend. Het plafond voor deze steun werd onlangs verhoogd tot 20 000 EUR (en in specifieke gevallen tot 25 000 EUR). Dat betekent dat de totale nationale steun die per bedrijf kan worden toegekend in het kader van de tijdelijke kaderregeling 120 000 EUR (of 125 000 EUR) bedraagt;
  • continue stroom van levensmiddelen in de EU: de Commissie werkt nauw samen met de lidstaten om te zorgen voor een goed functionerende eengemaakte markt voor goederen door het creëren van “green lanes”. De controles aan deze green lanes, die zijn aangewezen aan belangrijke grensovergangen, zullen ten hoogste 15 minuten duren. Er is nu doorgang gegarandeerd voor alle goederen, met inbegrip van agrovoedingsproducten.

Meer informatie

Marktobservatoria


Terug naar boven