r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Parlement keurt €37 miljard voor crisisrespons goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

EP-leden zullen tijdens de plenaire zitting op 26 maart stemmen om €37 miljard van de EU-structurele fondsen voor lidstaten beschikbaar te maken om het coronavirus in te dammen.

De maatregel die door de Europese Commissie voorgesteld werd, is een essentieel onderdeel van de EU-respons op de pandemie, en volgt een urgentieprocedure in het Parlement.

Waar komt het geld vandaan?

Het voorstel betreft Europese structurele en investeringsfondsen die de ontwikkeling van regio’s, vissers en sociaal beleid ondersteunen, zoals het heropleiden van ontslagen werknemers.

Elk jaar krijgen lidstaten geld van deze fondsen voor prefinanciering van projecten. Als een deel van deze prefinanciering niet gebruikt wordt, moet dit het volgende jaar worden teruggestort in het EU-budget.

Bekijk hier de tabel met het budget dat elk land in de EU ontvangt.

EU-landen moeten samen ongeveer €8 miljard euro in ongebruikte prefinanciering van 2019 terugstorten maar de Europese Commissie stelt nu voor dat de lidstaten dit geld bijhouden en gebruiken voor nieuwe projecten om de effecten van de coronacrisis te bestrijden. De €8 miljard uit de 2014-2020 begroting moet dan uiteindelijk worden teruggegeven bij het afronden van de programma’s, wat rond 2025 kan zijn. Met het bedrag dat de lidstaten mogen houden, kunnen ze een groter aandeel in de kosten van projecten zelf dekken, naast de overige financiering afkomstig van de EU

Deel van dit geld voor projecten komt van lidstaten, de rest werd medegefinancierd door de EU. Het aandeel van de kosten die door het EU-budget gedekt wordt, varieert. Voor een project in een minder ontwikkelde regio, kan de EU-bijdrage bijvoorbeeld oplopen tot 85% van het totale bedrag.

De Commissie berekent dat de €8 miljard met ongeveer €29 miljard medefinanciering van de EU kan worden aangevuld. In totaal is dat €37 miljard dat vrijgemaakt kan worden voor investeringen in de EU.

Parlement neemt dringend actie

Het Commissievoorstel werd op 13 maart gepubliceerd. Het moet worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad en kreeg een snellere procedure in de regionale ontwikkelingscommissie van het Parlement. Dankzij de urgentieprocedure kan een plenaire stemming plaatsvinden zonder een rapport of een mondeling verslag van de verantwoordelijke commissie.

De voorzitter van de regionale ontwikkelingscommissie Younous Omarjee (GUE/NGL, FR) zei na ontvangst van het voorstel op 17 maart: “We moeten zo snel mogelijk reageren, door alle mogelijke middelen van het cohesiefonds beschikbaar te maken om de catastrofale situatie van de corona-epidemie onder controle te krijgen. Bij elke vertraging verliezen we mensenlevens en staan er bijkomende moeilijkheden voor Europese regio’s, bedrijven en burgers op het spel.”

Tijdens de plenaire sessie zal het Parlement ook stemmen over andere maatregelen om de coronacrisis aan te pakken, inclusief een voorstel om de lidstaten toelating te geven om steun van het EU-solidariteitsfonds te vragen in geval van een volksgezondheidscrisis.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200323STO75617


Terug naar boven