r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: EU-landen krijgen hulp van het solidariteitsfonds

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

Het Europees Parlement mobiliseert extra financiering om EU-landen te helpen die het hardst getroffen werden door de coronavirus-pandemie.

In een buitengewone plenaire sessie op donderdag (26 maart) keurden EP-leden het voorstel van de Europese Commissie goed dat lidstaten toelaat financiering te vragen uit het EU-solidariteitsfonds voor de strijd tegen Covid-19. Het voorstel was één van meerdere EU-maatregelen om alle bestaande financiering te mobiliseren om EU-landen te helpen om de pandemie in te dammen.

De Commissie stelde voor om het solidariteitsfonds uit te breiden om naast natuurrampen ook volksgezondheidcrisissen in het fonds op te nemen.

De lidstaten die het hardst getroffen werden zullen toegang moeten krijgen tot financiële steun tot en met €800 miljoen in 2020. Er wordt over elk geval apart beslist.

EU-solidariteit

Het EU-solidariteitsfonds (EUSF) werd opgericht als reactie op de zware overstromingen in de zomer van 2002 in Midden-Europa, met als belangrijkste objectief om lidstaten die getroffen worden door natuurrampen financieel bij te staan. Volgens de huidige regels kon het EUSF alleen helpen in geval van natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogtes. Volksgezondheidscrisissen zoals Covid-19 hoorden hier nog niet bij.

Volgens de nieuwe regels, blijven openbare noodsituaties en herstellingoperaties - zoals herstellingswerken aan infrastructuur, de schoonmaak van gebieden en tijdelijke accommodatie voor mensen -in aanmerking komen voor financiering. Maar de regels zullen uitgebreid worden om hulp te bieden aan de bevolking in geval van een gezondheidscrisis en om maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken.

"EUSF toelaten om tussen te komen voor de aanpak van Covid-19 is perfect logisch, gezien de enorme impact op de mensen, hun gezondheid en op de economie in alle regio’s van Europa. Anders wordt dit fonds voor altijd in diskrediet gebracht," zei Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankrijk), voorzitter van de regionale ontwikkelingscommissie.

"De regels zijn er om aangepast te worden, om aan noodsituaties en nieuwe realiteiten een antwoord te bieden. Dit doen we om de solidariteit van de EU op het voorplan te brengen."

87 Tussen 2002 en 2018, werd het EUSF al 87 keer ingezet voor steun aan herstel en een snelle terugkeer naar normale omstandigheden.

Deel dit citaat:

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200323STO75625


Terug naar boven