r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie verzekert voorziening van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de EU via aanbesteding

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020.

De gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de Europese Commissie is georganiseerd in het kader van de aanpak van de coronaviruscrisis, is succesvol gebleken.

Voor elk item van de aanbesteding zijn offertes ingediend en de producenten kunnen soms zelfs grotere hoeveelheden leveren dan de deelnemende lidstaten aangaven nodig te hebben. De gezamenlijke aanbesteding heeft betrekking op maskers van type 2 en 3, handschoenen, brillen, gelaatsschermen, chirurgische maskers en overalls.

Dit biedt de geruststellende garantie dat de nodige uitrusting beschikbaar is voor ziekenhuizen, professionele zorgverleners, verzorgingstehuizen en anderen die deze het hardst nodig hebben, om hen tegen het virus te beschermen en de verspreiding van het virus te beperken.

De contracten tussen de lidstaten en de inschrijvers worden naar verwachting spoedig ondertekend, waarna de uitrusting binnen een termijn van twee weken* beschikbaar moet zijn.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: “In de hele wereld is er nu een enorme behoefte aan beschermende kleding en medische uitrusting. Het kan dan ook een succes genoemd worden dat het gezamenlijk Europees aanbestedingsinitiatief op zo'n korte termijn grootschalige, concrete offertes heeft kunnen binnenhalen op de wereldmarkt. Dit is de solidariteit van de EU in actie. Het toont nog maar eens aan dat het loont om deel uit te maken van de Unie. Dit materiaal moet spoedig soelaas bieden in Italië, Spanje en 23 andere lidstaten. Het is nu aan de lidstaten om de nodige contracten snel te ondertekenen.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Kyriakides: “Ik verheug mij over de zeer goede resultaten van onze gezamenlijke EU-aanbesteding. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat degenen die de klok rond werken om ons te beschermen en levens te redden - onze professionele zorgverleners - over de nodige beschermingsmiddelen beschikken. De offertes die wij hebben ontvangen komen tegemoet aan de verzoeken van de lidstaten om levensreddende beschermingsmiddelen zoals maskers, handschoenen en overalls. Dit essentiële materiaal zal spoedig worden geleverd aan zij die het het hardst nodig hebben. Samen winnen we deze strijd. ”

Commissaris voor Interne Markt Breton: “Deze gezamenlijke aanbesteding demonstreert de kracht van gecoördineerde samenwerking. Zij biedt de lidstaten de mogelijkheid om de handen ineen te slaan bij de aankoop van medische uitrusting. Tegelijkertijd blijven we met de industrie samenwerken om de productie te verhogen en alternatieve manieren te vinden om de nodige uitrusting te vervaardigen. De Commissie zal deze collectieve inspanning van de industrie blijven ondersteunen en met de lidstaten blijven samenwerken, zodat het materiaal diegenen bereikt die het het dringendst nodig hebben.

Aan deze gezamenlijke aanbesteding nemen 25 lidstaten deel. De offertes worden momenteel geëvalueerd en de contracten worden naar verwachting in de volgende dagen ondertekend.

Gezamenlijke aanbestedingen vormen een krachtig instrument voor de lidstaten om onder coördinatie van de Europese Commissie gezamenlijk goederen aan te kopen op de markten.

De aanbesteding voor het grootste deel van de betrokken uitrusting werd pas een week geleden, op 17 maart, gelanceerd. Op 28 februari ging reeds een aanbesteding voor maskers van start.

  • Afhankelijk van de offertes, de productiecapaciteit van de ondernemingen en de benodigde leveringstermijn alsmede de specificaties van de contracten.

Terug naar boven