r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de ministers bevoegd voor cohesiebeleid

Kalender (Bron: swedeandsour / iStock.com)
swedeandsour / iStock.com
datum 27 maart 2020
plaats 27 maart 2020
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste agendapunten

De EU-ministers bevoegd voor cohesiebeleid zullen om 10.00 uur CET een videoconferentie houden.

Zij zullen bespreken hoe de structuur- en investerings­fondsen het best kunnen worden aangewend om de gevolgen van de COVID-19­uitbraak aan te pakken.

Investeringsinitiatief coronavirus­respons

De ministers zullen ingaan op de nieuwe mogelijkheden door de wetswijzigingen in het kader van het Investeringsinitiatief coronavirus­respons.

Het initiatief moet snel toegang bieden tot € 37 miljard voor dringende investeringen in de meest getroffen sectoren, waaronder:

De videoconferentie wordt georganiseerd door het Kroatische voorzitterschap.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven