r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-ministers: begrotingsregels gelden tijdelijk niet om virus

maandag 23 maart 2020, 17:43
Mr Wopke HOEKSTRA, Dutch Minister for Finance.
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën zijn akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de begrotingsregels in verband met de coronacrisis tijdelijk los te laten. Dat zijn ze tijdens een videoconferentie overeengekomen, om "zoveel als nodig is in de economieën te kunnen pompen".

Om dit mogelijk te maken wordt een speciale "ontsnappingsclausule" in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) waar de regels in zijn vastgelegd geactiveerd. Minister Wopke Hoekstra na afloop: "Hierdoor hebben lidstaten nu meer ruimte om te doen wat nodig is in de strijd tegen het coronavirus. In deze uitzonderlijke tijden moeten we dit doen om de schade van het virus zoveel mogelijk te beperken."

In een verklaring stellen de ministers dat de te verwachten zware economische klappen "een resoluut, ambitieus en gecoördineerd antwoord nodig maken om de shock zo kort en beperkt mogelijk te houden". Maatregelen moeten voorkomen dat er permanente schade aan de Europese economie wordt aangericht en de houdbaarheid van de openbare financiën.

Ook verklaren ze "volledig gecommitteerd" te blijven aan het pact. Zo mag het begrotingstekort van een lidstaat in "normale tijden" niet boven de 3 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) komen, en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bni bedragen. Een land kan worden beboet als het zich niet aan de regels houdt. Door de onvoorziene miljardenuitgaven om de crisis te bestrijden lopen de tekorten en schulden in de landen snel op.

Terug naar boven