r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EUTM Mali: Raad verlengt opleidingsmissie met ruimer mandaat en hogere begroting

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 23 maart 2020.

De Raad heeft besloten het mandaat uit te breiden van de militaire missie van de Europese Unie die bijdraagt aan de opleiding van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali). De missie zal militaire bijstand (advies, opleiding en begeleiding) kunnen verlenen aan de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5 Sahel en aan de nationale strijdkrachten in de G5-Sahellanden. Daarnaast heeft de Raad de missie met 6 maanden verlengd, tot en met 18 mei 2024.

De Raad heeft de missie ook voorzien van een hogere indicatieve begroting van € 133,7 miljoen voor een periode van 4 jaar.

De missie zal worden voortgezet in nauwe coördinatie en samenwerking met andere actoren zoals de Verenigde Naties, operatie Barkhane en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten.

EUTM Mali maakt deel uit van de geïntegreerde aanpak van de EU voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel. De missie werd in 2013 opgezet op verzoek van de Malinese regering, om te zorgen voor de noodzakelijke versterking van de vermogens van de Malinese strijdkrachten, met als einddoel op het Malinese grondgebied een veilige en zekere omgeving te scheppen en de dreiging van terroristische groeperingen te verminderen. Daartoe draagt EUTM Mali bij aan de verbetering van de operationele capaciteit van de Malinese strijdkrachten door middel van militair advies, opleiding, onderwijs en mentorschap. De missie staat onder toezicht van de Malinese legitieme civiele autoriteiten en omvat geen gevechtsoperaties.

Het hoofdkwartier van de missie is gevestigd in Bamako (Mali). De commandant van de missie is brigadegeneraal João Boga Ribeiro, een Portugees, die in december 2019 in functie is getreden.

In de regio bevinden zich 2 andere civiele GVDB-missies: EUCAP Sahel Mali, die de binnenlandse veiligheidstroepen helpt om het gezag van de regering over het hele land te herstellen, en EUCAP Sahel Niger, dat steun verleent in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme in Niger. Daarnaast worden door een regionale advies- en coördinatiecel capaciteitsopbouw­activiteiten geïnitieerd en gecoördineerd voor alle G5-landen en de G5-structuren, met de steun van de bestaande GVDB-missies.


Terug naar boven