r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op de agenda: speciale plenaire sessie om de coronamaatregelen sneller uit te voeren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 23 maart 2020.

Donderdag houdt het Parlement een speciale plenaire sessie om de eerste maatregelen goed te keuren om mensen en bedrijven te helpen om de impact van de corona-uitbraak in te dijken.

Link naar de video: EU-actie tegen Covid-19

(Duur van de video:01:54)

Het Parlement staat volledig achter de nooit eerder geziene maatregelen van de EU om de lidstaten te helpen met het indammen van de pandemie en haar gevolgen. Vanuit het Parlement wordt alles gedaan om de uitvoering van deze initiatieven te versnellen.

Tijdens de sessie op 26 maart zullen EP-leden over de volgende maatregelen debatteren en stemmen:

  • Het corona-investeringsinitiatief, dat €37 miljard van de cohesiefondsen zal vrijmaken voor EU-landen om de gevolgen van de crisis aan te pakken,
  • Een wettelijk voorstel om het EU-Solidariteitsfonds uit te breiden om ook volksgezondheidscrisissen in het fonds op te nemen,
  • Een voorstel van de Europese Commissie om de zogezegde spookvluchten die een gevolg zijn van de Covid-19 crisis te stoppen.

Deze voorstellen zouden ook moeten worden goedgekeurd door de Raad om in werking te kunnen treden.

Normaal gezien moeten EP-leden aanwezig zijn om te stemmen, maar door de corona-uitbraak kunnen ze dankzij special maatregelen vanop afstand stemmen.

De sessie op 26 maart vervangt de plenaire vergadering die normaal gezien op 1-2 april zou plaatsvinden.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200323STO75615


Terug naar boven