r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 26 maart 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Regeling van werkzaamheden

10:16 uur - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken:

COVID-19 aanpak hoger onderwijs

 • 31288-836 Brief regering d.d. 19 maart 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

COVID-19 aanpak hoger onderwijs

Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

 • 31765-491 Brief regering d.d. 19 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus

 • 19637-2592 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus

Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus

 • 31293-514 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus

Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens

 • 2020Z05420 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens

Situatie grensregio's

 • 32851-59 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Situatie grensregio's

Crisisstructuur ggz en uitvoering van de Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25295-154)

 • 25424-526 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

COVID-19: Update stand van zaken

 • 25295-179 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

COVID-19: Update stand van zaken

Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

 • 2020Z05432 Brief regering d.d. 21 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

 • 2020Z05433 Brief regering d.d. 22 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

 • 32734-42 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB als gevolg van de coronacrisis

 • 2020Z05486 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB als gevolg van de coronacrisis

Verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 26 maart 2020

 • 21501-20-1527 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 26 maart 2020

Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus

 • 2020Z05502 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus

Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

 • 25295-178 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

Videoconferentie landbouwministers van de EU inzake COVID-19

 • 2020Z05541 Brief regering d.d. 24 maart 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Videoconferentie landbouwministers van de EU inzake COVID-19

Actualisering gevolgen COVID-19 op uitzendingen en inzet in het buitenland

 • 2020Z05564 Brief regering d.d. 24 maart 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Actualisering gevolgen COVID-19 op uitzendingen en inzet in het buitenland

Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

 • 2020Z05597 Brief regering d.d. 25 maart 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

COVID-19: Update stand van zaken

 • 25295-199 Brief regering d.d. 25 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

COVID-19: Update stand van zaken

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19

 • 2020Z05634 Brief regering d.d. 25 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19

Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

 • 2020Z05650 Brief regering d.d. 26 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

Moties ingediend tijdens het debat

 • 25295-180 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

 • 25295-181 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders c.s. over de IC-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan

 • 25295-182 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker binnen uiterlijk een week

 • 25295-183 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders c.s. over het in Groningen ingezette testbeleid instellen voor heel Nederland zodra het aantal beschikbare testkits dit toelaat

 • 25295-184 Motie d.d. 26 maart 2020 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit

 • 25295-185 Motie d.d. 26 maart 2020 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

 • 25295-186 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over alles op alles zetten om zorgverleners veilig hun werk te kunnen laten doen

 • 25295-187 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Marijnissen en Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen

 • 25295-188 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer

 • 25295-189 Motie d.d. 26 maart 2020 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Segers c.s. over afspraken over het realiseren van voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak-en thuislozen

 • 25295-190 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Marijnissen over de rol van (een beperkte groep) mantelzorgers in verpleeghuizen heroverwegen

 • 25295-191 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol c.s. over in alle communicatie-uitingen zo eenvoudig mogelijke taal gebruiken

 • 25295-192 Motie d.d. 26 maart 2020 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over bestaande hulp aan ontwikkelingslanden ook in de huidige omstandigheden handhaven

 • 25295-193 Motie d.d. 26 maart 2020 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Azarkan over op korte termijn locaties realiseren waar begraven kan worden met eeuwige grafrust

 • 25295-194 Motie d.d. 26 maart 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet c.s. over uitspreken dat iedere Kamercommissie een lijst samenstelt van politiek gevoelige onderwerpen

 • 25295-195 Motie d.d. 26 maart 2020 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over bespreken hoe een algemene oproep aan genezen coronapatiënten om bloedplasma te doneren het Sanquin onderzoek kan ondersteunen

 • 25295-196 Motie d.d. 26 maart 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoeken of de bestrijding van het coronavirus geoptimaliseerd kan worden door aanpassing van beleid

 • 25295-197 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182)

16:20 uur - STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus over en de incidentele suppletoire begrotingen inzake de noodpakketten banen en economie (35412 t/m 35415) en de incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening (35416))

Te behandelen zaken:

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

 • 25295-180 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

 • 25295-181 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders c.s. over de IC-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan

 • 25295-197 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182)

 • 25295-183 Motie d.d. 26 maart 2020 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders c.s. over het in Groningen ingezette testbeleid instellen voor heel Nederland zodra het aantal beschikbare testkits dit toelaat

 • 25295-184 Motie d.d. 26 maart 2020 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit

 • 25295-185 Motie d.d. 26 maart 2020 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

 • 25295-186 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over alles op alles zetten om zorgverleners veilig hun werk te kunnen laten doen

 • 25295-187 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Marijnissen en Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen

 • 25295-188 Motie d.d. 26 maart 2020 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer

 • 25295-189 Motie d.d. 26 maart 2020 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Segers c.s. over afspraken over het realiseren van voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak-en thuislozen

 • 25295-190 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Marijnissen over de rol van (een beperkte groep) mantelzorgers in verpleeghuizen heroverwegen

 • 25295-191 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol c.s. over in alle communicatie-uitingen zo eenvoudig mogelijke taal gebruiken

 • 25295-192 Motie d.d. 26 maart 2020 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over bestaande hulp aan ontwikkelingslanden ook in de huidige omstandigheden handhaven

 • 25295-193 Motie d.d. 26 maart 2020 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Azarkan over op korte termijn locaties realiseren waar begraven kan worden met eeuwige grafrust

 • 25295-194 Motie d.d. 26 maart 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet c.s. over uitspreken dat iedere Kamercommissie een lijst samenstelt van politiek gevoelige onderwerpen

 • 25295-195 Motie d.d. 26 maart 2020 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over bespreken hoe een algemene oproep aan genezen coronapatiënten om bloedplasma te doneren het Sanquin onderzoek kan ondersteunen

 • 25295-196 Motie d.d. 26 maart 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoeken of de bestrijding van het coronavirus geoptimaliseerd kan worden door aanpassing van beleid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35412)

 • 35412 Begroting d.d. 18 maart 2020 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35413)

 • 35413 Begroting d.d. 18 maart 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414)

 • 35414-4 Amendement d.d. 26 maart 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over groen in de stad

 • 35414 Begroting d.d. 18 maart 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)

 • 35415 Begroting d.d. 18 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake het noodpakket banen en economie

 • 35415-4 Motie d.d. 25 maart 2020 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Snels over in de gaten houden dat het bedrijfsleven de kosten van de crisis niet onnodig afwentelt op de meest kwetsbare werknemers

 • 35412-4 Motie d.d. 25 maart 2020 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Snels over alles doen wat nodig is om de negatieve economische effecten van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden

 • 35415-5 Motie d.d. 25 maart 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over het in dienst houden van werknemers voor de uren die zij voor 1 maart 2020 werkten als voorwaarde

 • 35412-5 Motie d.d. 25 maart 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over geen financiële steun voor grote ondernemingen die voldoende bedrijfsreserves hebben

 • 35412-6 Motie d.d. 25 maart 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over invloed van de samenleving op ondernemingen als voorwaarde voor financiële steun

 • 35415-9 Motie d.d. 26 maart 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s.over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6)

 • 35412-7 Motie d.d. 25 maart 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over de maximale huurstijging per 1 juli naar beneden bijstellen

 • 35413-6 Motie d.d. 25 maart 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun (t.v.v. 35413-4)

 • 35415-10 Motie d.d. 26 maart 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over de regelingen monitoren en samen met gemeenten met aanvullende maatregelen komen (t.v.v. 35415-7)

 • 35413-5 Motie d.d. 25 maart 2020 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo over toepassen van een hardheidsclausule

 • 35415-8 Motie d.d. 25 maart 2020 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo over AOW-gerechtigden niet per definitie uitsluiten van de noodmaatregelen

 • 35412-13 Motie d.d. 26 maart 2020 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-12)

 • 35412-9 Motie d.d. 25 maart 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga c.s. over vrijstelling van hypotheekaflossing voor een bepaalde groep particulieren

 • 35412-10 Motie d.d. 25 maart 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Haga en Baudet over het beperken van bureaucratie bij lagere overheden en overheidsinstellingen

 • 35412-11 Motie d.d. 25 maart 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Haga en Baudet over een rol voor banken in geval van het niet betalen van huur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening) (35416)

 • 35416 Begroting d.d. 23 maart 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

Stemming over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

 • 25295-168 Motie d.d. 18 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers

 • 25295-198 Motie d.d. 26 maart 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Krol over communiceren dat het vragen van uitstel van belastingaangifte tot 1 september 2020 mogelijk is (t.v.v. 25295-170)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven