r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19 -Onderzoek: EU moet in de toekomst over meer middelen kunnen beschikken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 20 maart 2020.

Crisismaatregelen moeten worden gecombineerd met een engagement op lange termijn voor EU-onderzoeksprogramma's

"Wij juichen de maatregelen van Eurocommissaris Gabriel en de mobilisatie van bijna 140 miljoen euro in de strijd tegen Covid-19 toe. De Commissie is zeer voortvarend te werk gegaan bij het lanceren van een speciale aanbesteding in het kader van Horizon 2020 en het betrekken van de relevante belanghebbenden bij het publiek-private Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) ", aldus EP-lid Christian Ehler (EPP, DE), lid van de EP-commissie industrie, onderzoek en energie onderzoek. en EP-rapporteur voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe .

"Nu is het zaak vooruit te kijken en te zorgen dat we in de toekomst beter voorbereid zijn. Onderzoek en ontwikkeling spelen duidelijk een belangrijke rol bij de aanpak van mondiale uitdagingen. Een reden temeer om het voorstel van 120 miljard euro voor Horizon Europe te steunen", voegde hij eraan toe.

Een test in samenwerking

"De gezondheidscrisis die Covid-19 veroorzaakt heeft ieders aandacht. Het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus is nu de topprioriteit. Achter de schermen wordt noodonderzoek gedaan om een behandeling en een vaccin te vinden. De buitengewoon snelle verspreiding van dit virus doet ons realiseren dat onze wereld veel kleiner is geworden en dat gezamenlijk en gecoördineerd optreden van landen de enige manier is om deze crisis aan te pakken", aldus Ehler.

"Deze crisis is een test voor ons vermogen om enerzijds samen te werken in een noodsituatie en anderzijds trouw te blijven aan onze langetermijndoelstellingen", voegde hij eraan toe.

"Als deze crisis voorbij is, moeten we ons onmiddellijk voorbereiden op de volgende. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek en dat programma's zoals Horizon Europe niet gegijzeld worden door geruzie tussen de lidstaten", concludeerde hij.

Achtergrond:

Covid-19: EU en industrie financieren meer onderzoek via het Initiatief voor Innovatieve Geneesmiddelen

Het Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de farmaceutische industrie, heeft vandaag een spoedprocedure gelanceerd voor een aanbesteding van onderzoeksvoorstellen voor de ontwikkeling van behandelingen en testen naar aanleiding van de uitbraak van Covid-19. Maximaal 45 miljoen euro wordt gefinancierd uit Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU.

Deze oproep maakt deel uit van de gecoördineerde EU-reactie op de Covid-19 crisis en vormt een aanvulling op de noodfinanciering voor onderzoek die onlangs al is gemobiliseerd in het kader van Horizon 2020. Meer informatie over de IMI-aanbesteding kunt u hier vinden, en meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van de EU op het gebied van Covid-19 vindt u hier (bron: Europese Commissie).

  • Europese Commissie maakt aanzienlijke middelen vrij om de Covid- pandemie te bestrijden
  • Meer investeringen in onderzoek zijn noodzakelijk om op een volgende crisis voorbereid te zijn

Terug naar boven