r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus), Den Haag - verplaatst

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 april 2020 10:15 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Omzetten AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020) d.d. 22 april 2020 in een schriftelijk overleg.

 • Stafnotitie - Beslisnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie

 • Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Te behandelen:

  35337 Wetgeving d.d. 13 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportWijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  2019D46002 35337 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  2020D10020 35337, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 10 maart 2020)

  35337-1 Koninklijke boodschap

  35337-2 Voorstel van wet

  35337-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies ATR

  Advies AP

  HUF toets NVWA

  35337-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35337-5 Verslag

  35337-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35337-7 Nota van wijziging

  35337-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 9 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportNota naar aanleiding van het verslag

  35337-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35337-7 Nota van wijziging d.d. 9 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportNota van wijziging

  35337-7 Nota van wijziging

 • Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties (Wet transparantieregister zorg)

  Te behandelen:

  35410 Initiatiefwetgeving d.d. 10 maart 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties (Wet transparantieregister zorg)

  35410-1 Geleidende brief

  35410-2 Voorstel van wet

  35410-3 Memorie van toelichting

 • Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg

  Te behandelen:

  31765-488 Brief regering d.d. 9 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg

  31765-488 Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg

 • Verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

  Te behandelen:

  29963-21 Brief regering d.d. 9 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportVerkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

  29963-21 Verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

  Bijlage

  Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

 • Rapportage maatschappelijke dialoog met betrekking tot speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  29323-135 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportRapportage maatschappelijke dialoog met betrekking tot speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  29323-135 Rapportage maatschappelijke dialoog met betrekking tot speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Bijlage

  Maatschappelijke dialoog over het speciaal kweken van embryo’s. Eindrapportage

 • Reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  35300-XVI-158 Brief regering d.d. 11 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020

  35300-XVI-158 Reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020

 • Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de 13-wekenecho

  Te behandelen:

  29323-134 Brief regering d.d. 19 februari 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de 13-wekenecho

  29323-134 Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de 13-wekenecho

 • Reactie op verzoek commissie over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

  Te behandelen:

  29689-1049 Brief regering d.d. 16 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

  29689-1049 Reactie op verzoek commissie over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

 • Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  27529-214 Brief regering d.d. 16 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  27529-214 Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

 • Evaluatie ambulancepost op Urk

  Te behandelen:

  32620-258 Brief regering d.d. 13 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgEvaluatie ambulancepost op Urk

  32620-258 Evaluatie ambulancepost op Urk

  Bijlage

  Evaluatie extra ambulance Urk

 • Antwoorden op vragen commissie over o.a. Wet zorg en dwang (Kamerstuk 35370-1)

  Te behandelen:

  35370-2 Brief regering d.d. 13 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportAntwoorden op vragen commissie over de Wet zorg en dwang en over de stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  35370-2 Verslag van een schriftelijk overleg over de Wet zorg en dwang en over de stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  35370-1 Brief regering d.d. 20 december 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportWet zorg en dwang

  2020D05381 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Wet zorg en dwang (Kamerstuk 35370-1)

  35370-1 Wet zorg en dwang

 • Het Resultaat Telt 2018

  Te behandelen:

  31765-489 Brief regering d.d. 16 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgHet Resultaat Telt 2018

  31765-489 Het Resultaat Telt 2018

 • Stopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  32793-475 Brief regering d.d. 16 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportStopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19

  32793-475 Stopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19

 • Ondervoeding

  Te behandelen:

  29389-102 Brief regering d.d. 17 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportOndervoeding

  29389-102 Ondervoeding

 • Kostenonderzoek paramedische zorg

  Te behandelen:

  33578-79 Brief regering d.d. 19 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgKostenonderzoek paramedische zorg

  33578-79 Kostenonderzoek paramedische zorg

  Bijlage

  Kostenonderzoek paramedische zorg

 • Reactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  20454-162 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

  20454-162 Reactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

 • Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

  Te behandelen:

  35370-3 Brief regering d.d. 24 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

  35370-3 Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

 • Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

  Te behandelen:

  29477-650 Brief regering d.d. 25 maart 2020 - M.J. van Rijn, minister voor Medische ZorgAankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

  29477-650 Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

 • Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

  Te behandelen:

  29477-651 Brief regering d.d. 26 maart 2020 - M.J. van Rijn, minister voor Medische ZorgBeschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

  29477-651 Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

 • Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en uitvoering motie Regterschot en Rog over online-infrastructuur MDT (Kamerstuk 35034-11)

  Te behandelen:

  35034-16 Brief regering d.d. 30 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportMaatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en uitvoering motie Regterschot en Rog over online-infrastructuur MDT

  35034-16 Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en uitvoering motie Regterschot en Rog over online-infrastructuur MDT

 • Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  31765-491 Brief regering d.d. 19 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportAanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

  31765-491 Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

 • COVID-19: Update stand van zaken

  Te behandelen:

  25295-179 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportCOVID-19: Update stand van zaken

  25295-179 COVID-19: Update stand van zaken

 • Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25295-154)

  Te behandelen:

  25424-526 Brief regering d.d. 20 maart 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportCrisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

  25424-526 Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

 • Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

  Te behandelen:

  25295-178 Brief regering d.d. 23 maart 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportNadere maatregelen aanpak coronacrisis

  25295-178 Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

 • Laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland

  Te behandelen:

  25295-124 Brief regering d.d. 12 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgLaatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland

  25295-124 Laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland

 • Nieuwe maatregelen over de COVID-19 uitbraak, advies Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en internationale ontwikkelingen

  Te behandelen:

  25295-122 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgNieuwe maatregelen over de COVID-19 uitbraak, advies Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en internationale ontwikkelingen

  25295-122 Nieuwe maatregelen over de COVID-19 uitbraak, advies Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en internationale ontwikkelingen

  Bijlage

  Afschrift brief RIVM over Advies naar aanleiding van 58e OMT COVID-19

 • COVID-19 nieuwe aanvullende maatregelen

  Te behandelen:

  25295-175 Brief regering d.d. 15 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgCOVID-19 nieuwe aanvullende maatregelen

  25295-175 COVID-19 nieuwe aanvullende maatregelen

 • Rectificatie - Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  24804-121 Brief regering d.d. 14 maart 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgRectificatie - Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  24804-121 Rectificatie - Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

 • Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 19 maart 2020)

  Details

  Voorstel: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • Plenaire debatten

  Details

  Voorstel: Ter informatie

 • Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018)
 • Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 • Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 • Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.
 • Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
 • Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 • Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 • Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 • Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
 • Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
 • Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019) (min. VWS, BVO en Media).
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen.
 • Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 • Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 • Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 • Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).
 • Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 • Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019).
 • Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
 • Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020).
 • Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020).
 • Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020).
 • Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen)
 • Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020).
 • Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020).
 • Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
 • Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020).
 • Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
 • Debat over de ziekenhuisfaillissementen (de dertigledendebatten over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) en het debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) zijn samengevoegd tijdens de RvW van 10 maart
 • Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

 • Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)
 • Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 • Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 • Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 • Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019).
 • Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
 • Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
 • Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020).
 • Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020).
 • Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Details

  Voorstel: Ter informatie

 • NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 6 april 2020
 • AO Personen met verward gedrag, 8 april 2020
 • AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
 • AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 9 april 2020
 • AO Kwaliteitszorg, 15 april 2020
 • AO Langer Thuis, 16 april 2020
 • AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
 • AO Maatschappelijke opvang, 4 juni 2020
 • AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
 • AO Verpleeghuiszorg, 17 juni 2020
 • AO Pakketbeheer, 18 juni 2020
 • AO GGZ, 18 juni 2020
 • AO Medisch zorglandschap, 25 juni 2020
 • AO GGZ, 12 november 2020
 • Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Details

  Voorstel: Ter informatie

  • AO Administratieve lasten 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 28 februari 2019.
  • AO Ambulancezorg/Acute zorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 november 2019.
  • AO Bloedvoorziening 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.
  • AO Dementiezorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 3 december 2019.
  • AO Doelgroepenvervoer 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 20 november 2018.
  • AO Donorgegevens kunstmatige bevruchting 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 3 juli 2019.
  • AO Eerstelijnszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 4 november 2019.
  • AO E-health/Slimme zorg 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  • AO Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 december 2019.
  • AO Fokuswonen 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2019.
  • AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 20 december 2019.
  • AO Governance in de zorgsector 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  • AO Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 31 januari 2020.
  • AO Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019.
  • AO IGJ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019.
  • AO Jeugdhulp 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2019.
  • AO Leefstijlpreventie 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2019.
  • AO Medisch beroepsgeheim/Medisch tuchtrecht 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 15 juni 2016.
  • AO Medische ethiek 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  • AO Medische hulpmiddelen 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 17 februari 2020.
  • AO Medische preventie/Infectieziekten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 februari 2020.
  • AO Mondzorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 juni 2018.
  • AO Palliatieve zorg Geen geagendeerde brieven voor dit overleg.
  • AO Patiënten- en cliëntenrechten 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 oktober 2018.
  • AO Patiëntveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 juni 2018.
  • AO Sportbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 december 2019.
  • AO Suïcidepreventie 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 4 december 2019.
  • AO Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 september 2018.
  • AO Verslavingszorg/Drugsbeleid 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 3 december 2019.
  • AO Voedselveiligheid 1 geagendeerde brief. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
  • AO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 november 2019.
  • AO VWS Caribisch Nederland 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019.
  • AO Ziekenhuisfaillissementen 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2019.
  • AO Zwangerschap en geboorte 1 geangdeerde brief. Minst recente brief d.d. 10 februari 2020.
 • Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie

  Te behandelen:

  27428-366 Brief regering d.d. 13 maart 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie

  27428-366 Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven