r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

FinTech

grafieken over financieel en economie

FinTech is een samentrekking van de woorden financieel en technologie. Het begrip omvat alle financiële producten en diensten die gecombineerd worden met innovatieve technologie. Alle FinTech toepassingen hebben één ding gemeen: het zijn ontwikkelingen die beogen om de consument een betere gebruikerservaring te geven door financiële diensten sneller, goedkoper of gemakkelijker te maken. Voorbeelden van FinTech toepassingen zijn: contactloos betalen, peer-to-peer lenen, handelsrobots en virtuele valuta zoals de Bitcoin.

Er is nog geen specifieke regelgeving op het gebied van FinTech. Bedrijven die FinTech toepassingen maken moeten zich nu houden aan dezelfde regels als traditionele financiële instellingen.

De huidige Europese Commissie (Von der Leyen) werkt momenteel aan een nieuw FinTech actieplan. Het plan wordt in het derde kwartaal van 2020 gepresenteerd.

Inhoud

1.

FinTech actieplan

In het voorjaar van 2018 lanceerde de Commissie Juncker een FinTech actieplan om de Europese financiële sector competitiever en innovatiever te maken. Het actieplan had de volgende drie doelen:

  • innovatieve bedrijfsmodellen in staat stellen tot de hele EU op te schalen
  • de invoering van technologische innovatie in de financiële sector ondersteunen
  • de beveiliging en de integriteit van de financiële sector versterken

In het plan noemt de Europese Commissie 19 stappen om deze doelen te verwezenlijken, dit zijn onder andere:

  • de oprichting van een zogenoemd 'EU-FinTech-Lab' waarop Europese en nationale autoriteiten kunnen samenwerken met aanbieders van technologische toepassingen in een niet-commerciële setting
  • het organiseren van workshops over de uitwisseling van informatie over cyberbeveiliging
  • het monitoren van de ontwikkelingen rondom cryptovaluta en initial coin offerings (ICO's)
  • de uitwisseling van kennis tussen Europese en nationale autoriteiten op het gebied van innovation hubs en regulatory sandboxes
  • de Europese Toezichthoudende Autoriteiten onderzoeken of een richtlijn op het gebied van cloud-computing nodig is.

Het huidige actieplan heeft de basis gelegd voor regelgeving rondom FinTech. De huidige Commissie heeft laten weten aan het eind van 2020 met een nieuw actieplan te komen om dit verder te onderzoeken en uit te breiden.

2.

Huidige Wetgeving

Er is geen specifieke regelgeving over FinTech toepassingen. FinTech bedrijven die financiële diensten verlenen moeten zich aan dezelfde wetten houden als bedrijven die reguliere financiële diensten leveren. Dit is een kort overzicht van Europese wetgeving in gebieden waar FinTech bedrijven actief zijn.

Betalingsdiensten

In 2007 werd de PSD1 richtlijn (Payment Services Directive) aangenomen door het Europees parlement. Het doel van deze richtlijn was om een uniforme betaalmarkt binnen de Europese Unie te creëren. PSD1 maakte het ook mogelijk voor niet-bancaire bedrijven om betaaldiensten aan te bieden aan consumenten. Een voorbeeld hiervan is online betalen via iDeal.

Sinds PSD1 van kracht is, is er veel veranderd. FinTech bedrijven spelen een steeds grotere rol en voeren steeds meer bancaire taken uit namens consumenten. De regels in de oude richtlijn waren verouderd en FinTech bedrijven werden nauwelijks gereguleerd. Daarom kwam de Europese Commissie in 2017 met een verbeterde versie, PSD2. De nieuwe richtlijn moet leiden tot meer concurrentie en innovatie. De belangrijkste, en meest omstreden, wijziging is dat banken gegevens van klanten moeten delen met andere bedrijven, mits je daar toestemming voor geeft. Deze bedrijven moeten wel eerst een vergunning aanvragen bij de Nederlandsche Bank of een andere toezichthouder in de Europese Unie. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een 'digitaal huishoudboekje' waarin je al je verschillende bankrekeningen in kan zien. Je geeft de bank dan toestemming om die gegevens te delen met het bedrijf die het digitale huishoudboekje maakt.

Gegevensbescherming

In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Voorheen hadden alle Europese lidstaten hun eigen privacywetgeving. De AVG vervangt deze voor een grote privacywet op Europees niveau. Ook op het gebied van financiële toepassingen zijn regels opgesteld.

Sommige experts waren kritisch en vonden dat de huidige wetgeving niet toereikend was voor FinTech toepassingen. Ze vinden dat er een 'blinde vlek' in de regelgeving is ontstaan. De Europese Toezichthoudende Autoriteiten kwamen tot de conclusie dat dit niet het geval was en vonden het niet nodig om de wetgeving aan te passen.

Cryptocurrencies

Cryptocurrencies zijn digitale valuta gebaseerd op blockchain technologie. Tot voor kort was er geen Europese wetgeving op het gebied van deze nieuwe valuta.

In januari 2020 werd de 5AMLD (5th EU Anti-Money Laundering Directive) richtlijn van kracht. Met deze richtlijn wil de EU het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegengaan. De wetgeving zorgt er voor dat alle digitale valuta aan dezelfde regels moeten voldoen als traditionele financiële instellingen. Dit houdt onder andere in dat crypto-serviceproviders geautoriseerd moeten worden door een financiële toezichthouder en rapportage moeten doen van verdachte activiteiten.

3.

Het Nederlandse standpunt

In een BNC-fiche gaf de Nederlandse regering aan zich goed te kunnen vinden in het actieplan. Nederland is positief over de keuze om in het actieplan beperkte nieuwe regelgeving aan te kondigen. Europa moet FinTech faciliteren en ondersteunen door uitwisseling van informatie en good practices, niet door nieuwe regelgeving. Wel vindt Nederland dat er een adequate Europese respons moet komen op het gebied van ICO's, cryptovaluta en blockchaintoepassingen.

Lees hier het volledige BNC-fiche

4.

Meer informatie

Terug naar boven