r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomstig partnerschap tussen EU en VK: Europese Unie publiceert ontwerptekst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een ontwerpakkoord voor het toekomstige partnerschap tussen de EU en het VK gepubliceerd. Deze tekst is de juridische neerslag van de onderhandelingsrichtsnoeren die de lidstaten tijdens de zitting van de Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020 hebben goedgekeurd, in lijn met de politieke verklaring die de EU en het VK in oktober 2019 zijn overeengekomen.

De tekst van vandaag, waarover is overlegd met het Europees Parlement en de Raad, moet een houvast bieden voor de onderhandelingen en het mogelijk maken vooruitgang te boeken met het VK.

Als gevolg van de COVID-19-crisis is de onderhandelingsronde die deze week in Londen had moeten plaatsvinden, geannuleerd.

Hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie Michel Barnier: “Deze tekst toont aan dat het mogelijk is om op basis van het mandaat van de EU en de politieke ambitie die vijf maanden geleden met het VK is overeengekomen, tot een ambitieus en omvattend akkoord over onze toekomstige betrekkingen te komen.”

Conform ons transparantiebeleid is het ontwerpakkoord online gepubliceerd.

Volgende stappen

Het VK heeft aangegeven dat het met een aantal teksten zal komen voor bepaalde elementen van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK die in de politieke verklaring zijn vermeld.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 onderzoeken de onderhandelaars van de EU en het VK momenteel alternatieve manieren om de besprekingen voort te zetten, bv. door middel van videoconferenties. Beide partijen blijven nauw contact onderhouden. De komende weken zal er aan beide zijden hard worden voortgewerkt aan de juridische teksten.

Meer informatie

De door de Commissie gepubliceerde ontwerptekst bestrijkt alle terreinen waarover wordt onderhandeld, zoals samenwerking op het gebied van handel en economie, rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken, deelname aan programma's van de Unie en andere thematische samenwerkingsgebieden. Er is een apart hoofdstuk over governance, waarin een overkoepelend kader wordt geschetst dat alle terreinen voor samenwerking op het gebied van economie en veiligheid bestrijkt.

Meer informatie


Terug naar boven