r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Levering mondkapjes over grenzen heen: Interne markt beschermt volksgezondheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020.

De ononderbroken levering van vitale goederen en onmisbare medische- en beschermende uitrusting binnen de EU-interne markt is cruciaal om de Covid-19 -crisis het hoofd te bieden

De voorzitters van de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Parlement (IMCO), Petra De Sutter (Groenen/Vrije Europese Alliantie, BE) en de Transportcommissie, Karima Delli (Groenen/Vrije Europese Alliantie, BE), verwelkomen de snelle goedkeuring van de Europese transportministers voor prioritaire of “groene” rijstroken (die voorrang geven aan vervoer van essentiële goederen zoals voedsel en medische - en beschermende uitrusting), zoals voorgesteld door Europarlementariërs en de Europese Commissie. De nieuwe spoedmaatregelen rondom Covid-19 zijn bedoeld om de volksgezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten binnen de EU-interne markt te verzekeren.

"Het sluiten van de grenzen lijkt misschien de veiligste manier om onze burgers te beschermen, maar we zijn allemaal afhankelijk van de invoer uit andere lidstaten om onze bevoorrading in stand te houden. Als we de onbelemmerde doorgang van essentiële goederen zoals voedsel garanderen en de permanente levering van vitale medische en beschermende uitrusting verzekeren verhinderen we dat deze crisis uitmondt in een catastrofe. We zijn van elkaar afhankelijk als het gaat om onze volksgezondheid" zegt de voorzitter van de Interne marktcommissie. .

De invoering van zogenaamde "groene rijstroken" - met name voor medische en beschermende uitrusting - is de komende dagen en weken uiterst belangrijk", benadrukt mevrouw De Sutter, onder verwijzing naar de toezegging van de lidstaten over de levering van medische apparatuur.

De voorzitter van de Transportcommissie, , onderlijnt dat de continuïteit van grensoverschrijdend verkeer en coördinatie tussen de lidstaten van essentieel belang zijn om deze crisis te boven te komen. "We moeten manieren vinden om onze vervoerssystemen draaiende te houden en de wachtrijen te verminderen om tijd en geld te besparen. We staan klaar om samen en snel te handelen en we ondersteunen de chauffeurs en de hele transportsector die onvermoeibaar werkt om het goederenvervoer tijdens deze crisis op gang te houden," concludeert Dalli.


Terug naar boven